undecafluorohexanoic acid and its ammonium salt Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

undecafluorohexanoic acid and its ammonium salt

 

Stofgegevens

Engelse naam
undecafluorohexanoic acid and its ammonium salt
Functionele stofgroep
Lijst Potentiële ZZS
Chemische stofgroep
PFAS

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid