7-oxa-3-oxiranylbicyclo[4.1.0]heptaan | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 1:36 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

7-Oxa-3-Oxiranylbicyclo[4.1.0]Heptaan

Stofgegevens

 
Stofnaam
7-oxa-3-oxiranylbicyclo[4.1.0]heptaan
Engelse naam
7-oxa-3-oxiranylbicyclo[4.1.0]heptane
CAS-nummer
106-87-6
EG-nummer
203-437-7
Synoniem
4-vinylcyclohexeendiëpoxide
1,2-epoxy-4-epoxyethylcyclohexaan
vinyl cyclohexene dioxide
Molecuulformule
C8-H12-O2
SMILES
C1CC2OC2CC1C3CO3
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst Potentiële ZZS
Lijst CMR-stoffen SZW
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 1:36 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
7-oxa-3-oxiranylbicyclo[4.1.0]heptaan
(106-87-6)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 12-7-2021
Potentiële ZZS
7-oxa-3-oxiranylbicyclo[4.1.0]heptaan
(106-87-6)
Datum verwijdering 12-07-2021
Reden verwijdering Plaatsing op ZZS-lijst
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
7-oxa-3-oxiranylbicyclo[4.1.0]heptaan
(106-87-6)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 2
Grensmassastroom 2,5 g/uur
Emissiegrenswaarde 1 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. De weergegeven stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 1:36 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 1:36 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 1:36 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
7-oxa-3-oxiranylbicyclo[4.1.0]heptaan
(106-87-6)
Specifieke naam CMR 7-oxa-3-oxiranylbicyclo[4.1.0]heptaan; 1,2-epoxy-4-epoxyethylcyclohexaan; 4-vinylcyclohexeendiëpoxide
CMR Categorie 1A en 1B volgens Verordening (EU) 2021/849 tot wijziging van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
7-oxa-3-oxiranylbicyclo[4.1.0]heptaan
(106-87-6)
Specifieke naam op SZW-lijst 4-vinylcyclohexeen diepoxide
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten