7-oxa-3-oxiranylbicyclo[4.1.0]heptane | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 4/18/2021 om: 3:43 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

7-Oxa-3-Oxiranylbicyclo[4.1.0]Heptane

Stofgegevens

 
Stofnaam
7-oxa-3-oxiranylbicyclo[4.1.0]heptane
Engelse naam
7-oxa-3-oxiranylbicyclo[4.1.0]heptane
CAS-nummer
106-87-6
EG-nummer
203-437-7
Synoniem
4-vinylcyclohexeen diepoxide
Functionele stofgroep
Lijst Potentiële ZZS
Lijst CMR-stoffen SZW

Let op!

Geprint op: 4/18/2021 om: 3:43 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Potentiële ZZS
7-oxa-3-oxiranylbicyclo[4.1.0]heptane
(106-87-6)
pZZS wegens ROI CHL ROI CLH
Datum toevoeging 19-01-2018
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 4/18/2021 om: 3:43 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 4/18/2021 om: 3:43 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 4/18/2021 om: 3:43 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
7-oxa-3-oxiranylbicyclo[4.1.0]heptane
(106-87-6)
Specifieke naam op SZW-lijst 4-vinylcyclohexeen diepoxide
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2021-67

Toelichtende voetnoten