trifenylsulfonium perfluorbutaansulfonaat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

trifenylsulfonium perfluorbutaansulfonaat

 

Stofgegevens

CAS-nummer
144317-44-2
EG-nummer
478-340-8

Engelse naam
triphenylsulfanium perfluorobutane sulfonate
Synoniem
triphenylsulfoniumperfluoro-1-butanesufonate
Molecuulformule
C22-H15-F9-O3-S2
SMILES
FC(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(S(=O)(=O)[O-])F.C1(=CC=CC=C1)[S+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroepen
ZZS PFAS
PFAS
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
perfluorbutaansulfonzuur en zijn zouten - VERWIJDERD VAN LIJST (PFBS)
Datum verwijdering
24-01-2020
Reden verwijdering
Plaatsing op ZZS-lijst

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
perfluorbutaansulfonzuur en zijn zouten (PFBS) trifenylsulfonium perfluorbutaansulfonaat
(144317-44-2)

(behoort tot perfluorbutaansulfonzuur en zijn zouten)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid