1,4-Benzenediamine, N,N'-mixed Ph and tolyl derivs. | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 9/18/2020 om: 4:38 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,4-Benzenediamine, N,N'-Mixed Ph And Tolyl Derivs.

Stofgegevens

 
Stofnaam
1,4-Benzenediamine, N,N'-mixed Ph and tolyl derivs.
Engelse naam
1,4-Benzenediamine, N,N'-mixed Ph and tolyl derivs.
CAS-nummer
68953-84-4
EG-nummer
273-227-8
Functionele stofgroep
Lijst Potentiële ZZS

Let op!

Geprint op: 9/18/2020 om: 4:38 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Potentiële ZZS
1,4-Benzenediamine, N,N'-mixed Ph and tolyl derivs.
(68953-84-4)
pZZS wegens PBT beoordelingslijst PBT beoordelingslijst
pZZS wegens CORAP CoRAP
pZZS wegens ROI ROI CLH
Datum toevoeging 19-01-2018
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 9/18/2020 om: 4:38 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/18/2020 om: 4:38 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 9/18/2020 om: 4:38 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten