5,6,6-tridecafluoro-6-iodo-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5-hexaan | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 7:17 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

5,6,6-Tridecafluoro-6-Iodo-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5-Hexaan

Stofgegevens

 
Stofnaam
5,6,6-tridecafluoro-6-iodo-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5-hexaan
Engelse naam
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoro-6-iodohexane
CAS-nummer
355-43-1
EG-nummer
206-586-6
Aquo-code
PF1IC6a
SIKB-id
5195
Synoniem
perfluor-1-joodhexaan
perfluorhexyljodide
Molecuulformule
C6F13I
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 5,6,6-tridecafluoro-6-iodo-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5-hexaan
Chemische stofgroep
gehalogeneerde koolwaterstoffen

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 7:17 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 7:17 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 5,6,6-tridecafluoro-6-iodo-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5-hexaan
(355-43-1)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 2,07E-03 µg/l
Milieu Sediment Sediment indicatief MTR
Milieu Grond Grond Indicatief MTR
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 6,89E-02 µg/m3
 

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

61:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

178:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Voor deze stof zijn risicogrenzen voor bodem beschikbaar. Deze hebben geen officiële status als norm, maar kunnen wel worden gebruikt door het bevoegd gezag. Informatie over deze stof kunt u opvragen via de helpdesk van de website Risico's van stoffen (https://rvs.rivm.nl/vragen-enof-opmerkingen).

2:

Deze indicatieve luchtnorm is afgeleid met een methode die op dit moment niet meer wordt gehanteerd. Bij overschrijdingen van de normwaarden kunt u via de helpdesk contact opnemen met het RIVM om de status van de normwaarde te checken. Het RIVM kan op verzoek van het bevoegd gezag een actueel (Indicatief) MTR afleiden. Het RIVM werkt aan verbetering van deze indicatieve normen.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 7:17 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 7:17 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten