perfluoroctaanzuur | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 11/30/2021 om: 7:35 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Perfluoroctaanzuur

Stofgegevens

 
Stofnaam
perfluoroctaanzuur
Stofafkorting
PFOA
Engelse naam
pentadecafluorooctanoic acid
CAS-nummer
335-67-1
EG-nummer
206-397-9
Aquo-code
PFOA
SIKB-id
4443
Synoniem
decapentafluoroctaanzuur
Molecuulformule
C8-H-F15-O2
SMILES
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
indicatieve drinkwaterrichtwaarden
Chemische stofgroep
ZZS PFAS
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 11/30/2021 om: 7:35 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
perfluoroctaanzuur (PFOA)
(335-67-1)
Specifieke naam op ZZS
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Op ZZS lijst vanwege REACH Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Op ZZS lijst vanwege EU-POP Verordening Verordening (EU) 2020/784
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
perfluoroctaanzuur (PFOA)
(335-67-1)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 2
Grensmassastroom 2,5 g/uur
Emissiegrenswaarde 1 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
perfluoroctaanzuur (PFOA)
(335-67-1)
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
Specifieke naam in POP verordening Perfluoroctaanzuur (PFOA), zouten daarvan en aanverwante verbindingen
Verbod, vrijstelling en/of beperking volgens Verordening (EU) 2020/784

Toelichtende voetnoten

1:

geldt ook voor: zouten en aanverwante verbindingen van perfluoroctaanzuur

Let op!

Geprint op: 11/30/2021 om: 7:35 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm perfluoroctaanzuur (PFOA)
(335-67-1)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (opgelost) 48 ng/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (totaal) 48 ng/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (opgelost) 2800 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (totaal) 2800 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren JG-MKN (opgelost) 48 ng/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren JG-MKN (totaal) 48 ng/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren MAC-MKN (opgelost) 560 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren MAC-MKN (totaal) 560 µg/l
Mens Drinkwater Drinkwaterkwaliteitseis - Indicatoren - Signaleringsparameters 1 µg/l
Mens Drinkwater Indicatieve drinkwaterrichtwaarde 87,5 ng/l
 

Toelichtende voetnoot

90:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

89:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

93:

Maximaal aanvaardbare concentratie

92:

Maximaal aanvaardbare concentratie

40:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

91:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

132:

Maximaal aanvaardbare concentratie

94:

Maximaal aanvaardbare concentratie

190:

Deze kwaliteitseisen zijn bedoeld voor het signaleren van mogelijke verontreinigingen. Wanneer de aangegeven waarde (1 μg/l) wordt gemeten is er geen risico voor de volksgezondheid, maar zal er nader onderzoek plaats vinden. Deze parameters (als groep) zijn bedoeld om de kwaliteit van de bron te bewaken.

187:

Een drinkwaterrichtwaarde is een gezondheidskundig onderbouwde veilige risicogrens voor een individuele stof in drinkwater die niet wettelijk is vastgelegd.

Voetnoten

1:

Deze stof valt onder de zogenaamde “overige antropogene stoffen” uit het Drinkwaterbesluit en de Drinkwaterregeling. Deze parameters (als groep) zijn bedoeld om de kwaliteit van de bron te bewaken en voor het signaleren van mogelijke verontreinigingen. Wanneer de signaleringsparameter van 1 μg/l wordt gemeten is er geen risico voor de volksgezondheid, maar zal er nader onderzoek plaats vinden.

Let op!

Geprint op: 11/30/2021 om: 7:35 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 11/30/2021 om: 7:35 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
perfluoroctaanzuur (PFOA)
(335-67-1)
Specifieke naam CMR perfluoroctaanzuur; decapentafluoroctaanzuur; PFOA
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
perfluoroctaanzuur (PFOA)
(335-67-1)
Specifieke naam op SZW-lijst perfluoroctaanzuur
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten