N-ethylperfluoroctaan-sulfonamidoazijnzuur | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 9/27/2020 om: 11:33 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

N-Ethylperfluoroctaan-Sulfonamidoazijnzuur

Stofgegevens

 
Stofnaam
N-ethylperfluoroctaan-sulfonamidoazijnzuur
Stofafkorting
N-EtFOSAA
Engelse naam
N-ethylperfluorooctanesulfonamidoacetic acid
CAS-nummer
2991-50-6
EG-nummer
221-061-1
Synoniem
N-ethyl-N-[(heptadecafluoroctyl)sulfonyl]glycine
Molecuulformule
C12-H8-F17-N-O4-S
SMILES
CCN(CC(=O)O)S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS PFAS
perfluoroctaansulfonzuur
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 9/27/2020 om: 11:33 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
(1763-23-1)
N-ethylperfluoroctaan-sulfonamidoazijnzuur (N-EtFOSAA)
(2991-50-6)

(behoort tot perfluoroctaansulfonzuur )
Specifieke naam op ZZS heptadecafluoroctaan-1-sulfonzuur; perfluoroctaansulfonzuur; PFOS
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Op ZZS lijst vanwege KRW Prioritair gevaarlijke stoffen KRW lijst
Op ZZS lijst vanwege OSPAR OSPAR lijst van stoffen voor prioritaire actie
Op ZZS lijst vanwege EU-POP Verordening Verordening (EU) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen
Datum toevoeging 2-12-2013
12-11-2019
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
(1763-23-1)
N-ethylperfluoroctaan-sulfonamidoazijnzuur (N-EtFOSAA)
(2991-50-6)

(behoort tot perfluoroctaansulfonzuur )
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1 MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
KRW prioritaire stoffen
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
(1763-23-1)
Specifieke naam op KRW perfluoroctaansulfonzuur en zijn derivaten (PFOS)
Geplaatst als Prioritair gevaarlijke stof
OSPAR
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
(1763-23-1)
Specifieke naam op OSPAR perfluoroctanylsulfonaat en de zouten daarvan (PFOS)
Laatste revisie Achtergrond document (Organiserend land) 2006 (UK)
Review statement over achtergrond document 2011
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
(1763-23-1)
Specifieke naam in POP verordening Perfluoroctaansulfonzuur en derivaten daarvan (PFOS) C8F17SO2X (X = OH, metaalzout (O-M +), halogenide, amide en andere derivaten inclusief polymeren)
Verbod, vrijstelling en/of beperking volgens Verordening (EU) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen

Toelichtende voetnoten

1:

Geldt ook voor: zouten van perfluoroctaansulfonzuur

2:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder een ZZS (zie behoort tot bij stofgegevens).

1:

Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een andere stof, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof en zijn ook geldig voor deze stof.

1:

PFOS is het zeer persistente en toxische afbraakproduct van een aantal perfluorooctanyl sulfonyl verbindingen. Verschillende uitgangsstoffen die in PFOS kunnen worden omgezet zijn geselecteerd voor de OSPAR 'List of Substances of Possible Concern'. Het achtergrond document zal deze uitgangsstoffen identificeren, en, indien nodig, zullen passende controle maatregelen worden voorgesteld. Het CAS nummer verwijst alleen naar het zuur van PFOS.

2:

PFOS is het zeer persistente en toxische afbraakproduct van een aantal perfluorooctanyl sulfonyl verbindingen. Verschillende uitgangsstoffen die in PFOS kunnen worden omgezet zijn geselecteerd voor de OSPAR 'List of Substances of Possible Concern'. Het achtergrond document zal deze uitgangsstoffen identificeren, en, indien nodig, zullen passende controle maatregelen worden voorgesteld. Het CAS nummer verwijst alleen naar het zuur van PFOS.

3:

PFOS is het zeer persistente en toxische afbraakproduct van een aantal perfluorooctanyl sulfonyl verbindingen. Verschillende uitgangsstoffen die in PFOS kunnen worden omgezet zijn geselecteerd voor de OSPAR 'List of Substances of Possible Concern'. Het achtergrond document zal deze uitgangsstoffen identificeren, en, indien nodig, zullen passende controle maatregelen worden voorgesteld. Het CAS nummer verwijst alleen naar het zuur van PFOS.

Let op!

Geprint op: 9/27/2020 om: 11:33 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/27/2020 om: 11:33 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 9/27/2020 om: 11:33 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
(1763-23-1)
Specifieke naam CMR heptadecafluoroctaan-1-sulfonzuur, perfluoroctaansulfonzuur [1], kaliumheptadecafluoroctaan-1-sulfonaat, kaliumperfluoroctaansulfonaat [2], diethanolamineperfluoroctaansulfonaat [3] , ammoniumheptadecafluoroctaansulfonaat, ammoniumperfluoroctaansulfonaat [4], lithiumheptadecafluoroctaansulfonaat, lithiumperfluoroctaansulfonaat [5]
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
(1763-23-1)
Specifieke naam op SZW-lijst perfluoroctaansulfonzuurheptadecafluoroctaansulfonaat
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2020-30592

Toelichtende voetnoten