Perfluorhexaan-1-sulfonzuur | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 6:14 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Perfluorhexaan-1-Sulfonzuur

Stofgegevens

 
Stofnaam
Perfluorhexaan-1-sulfonzuur
Stofafkorting
PFHxS
Engelse naam
perfluorohexane-1-sulphonic acid
CAS-nummer
355-46-4
EG-nummer
206-587-1
Aquo-code
L_PFHxS
SIKB-id
3932
Synoniem
1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexane-1-sulfonic acid
1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonic acid
perfluorohexane-1-sulfonic acid
perfluorohexane-1-sulphonic acid and its salts
Molecuulformule
C6-H-F13-O3-S
SMILES
OS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS PFAS
kalium perfluorhexaan-1-sulfonaat
tridecafluorhexaansulfonzuur, neodymium(3+) zout (3:1)
tridecafluorhexaansulfonzuur, yttrium(3+) zout (3:1)
tridecafluorhexaansulfonzuur, lithiumzout (1:1)
ammonium perfluorhexaan-1-sulfonaat
tridecafluorhexaansulfonzuur, zinkzout
tridecafluorhexaansulfonzuur, verbinding met 2,2'-iminodiethanol (1:1)
tridecafluorhexaansulfonzuur, verbinding met N,N-diethylethanamine (1:1)
tridecafluorhexaansulfonzuur, natriumzout
tridecafluorhexaansulfonzuur, cesiumzout (1:1)
N,N,N-tributyl-1-butylamine, zout met tridecafluorhexaansulfonzuur
N,N,N-triethyl-ethylamine, zout met tridecafluorhexaansulfonzuur (1:1)
trifenylsulfonium, tridecafluorhexaansulfonaat (1:1)
difenyljodonium, tridecafluorhexaansulfonaat (1:1)
N,N,N-trimethyl-methylamine, zout met tridecafluorhexaansulfonzuur (1:1)
tridecafluorhexaansulfonzuur, verbinding met 2-methyl-2-propaanamine (1:1)
bis[4-(1,1-dimethylethyl)fenyl]-jodonium, tridecafluorhexaansulfonaat (1:1)
tridecafluorhexaansulfonzuur, galliumzout (9CI)
bis(4-methylfenyl)fenyl-sulfonium, tridecafluorhexaansulfonaat (1:1)
tridecafluorhexaansulfonzuur, scandium(3+) zout (3:1)
(thiodi-4,1-fenyleen)bis[difenyl-sulfonium, zout met tridecafluorhexaansulfonzuur
bis[4-(1,1-dimethylpropyl)fenyl]-jodonium, zout met tridecafluorhexaansulfonzuur
tris[4-(1,1-dimethylethyl)fenyl]-sulfonium, zout met tridecafluorhexaansulfonzuur
bis[(1,1-dimethylethyl)phenyl]-jodonium, zout met tridecafluorhexaansulfonzuur (1:1) (9CI)
(4-methylfenyl)difenyl-sulfonium, tridecafluorhexaansulfonaat (1:1)
[4-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]fenyl]difenyl-sulfonium, tridecafluorhexaansulfonaat (1:1)
[4-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]fenyl]difenyl-sulfonium, zout met tridecafluorhexaansulfonzuur (1:1)
19-[4-(1,1-dimethylethyl)fenyl]-6,7,9,10,12,13-hexahydro-dibenzo[k,n][1,4,7,10,13]tetraoxathiacyclopentadecinium, tridecafluorhexaansulfonaat (1:1)
trifenyl(fenylmethyl)-fosfonium, tridecafluorhexaansulfonaat (1:1)
tridecafluorhexaansulfonzuur, verbinding met pyrrolidine (1:1)
N-[4-[[4-(diethylamino)fenyl][4-(ethylamino)-1-naftalenyl]methyleen]-2,5-cyclohexadieen-1-ylideen]-N-ethyl-ethylamine, tridecafluorhexaansulfonaat (1:1)
N-[4-[[4-(dimethylamino)fenyl][4-(ethylamino)-1-naftalenyl]methyleen]-2,5-cyclohexadieen-1-ylideen]-N-methyl-methylamine, tridecafluorhexaansulfonaat (1:1)
N-[4-[[4-(dimethylamino)fenyl][4-(fenylamino)-1-naftalenyl]methyleen]-2,5-cyclohexadieen-1-ylideen]-N-methyl-methylamine, tridecafluorhexaansulfonaat (1:1)
beta-cyclodextrin, verbinding met tridecafluorhexaansulfonzuur ion(1-) (1:1)
gamma-cyclodextrin, verbinding met tridecafluorhexaansulfonzuur ion(1-) (1:1)
1-(carboxymethyl)-4-[2-[4-[4-(2,2-difenylethenyl)fenyl]-1,2,3,3a,4,8b-hexahydrocyclopent[b]indol-7-yl]ethenyl]-chinolinium, tridecafluorhexaansulfonaat (1:1)
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 6:14 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
Perfluorhexaan-1-sulfonzuur (PFHxS)
(355-46-4)
Specifieke naam op ZZS
Op ZZS lijst vanwege REACH Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Datum toevoeging 24-8-2017
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
Perfluorhexaan-1-sulfonzuur (PFHxS)
(355-46-4)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 2
Grensmassastroom 2,5 g/uur
Emissiegrenswaarde 1 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Geldt ook voor: zouten van perfluorhexaan-1-sulfonzuur

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 6:14 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 6:14 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 6:14 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten