ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

gamma-cyclodextrin, verbinding met tridecafluorhexaansulfonzuur ion(1-) (1:1) behoort tot ZZS PFAS