ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Lucht

tonen verbergen

bis(4-methylfenyl)fenyl-sulfonium, tridecafluorhexaansulfonaat (1:1) behoort tot ZZS PFAS