bis[4-(1,1-dimethylpropyl)fenyl]-jodonium, zout met tridecafluorhexaansulfonzuur Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 05:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

bis[4-(1,1-dimethylpropyl)fenyl]-jodonium, zout met tridecafluorhexaansulfonzuur

 

Stofgegevens

CAS-nummer
421555-74-0

Engelse naam
iodonium, bis[4-(1,1-dimethylpropyl)phenyl]-, salt with 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonic acid
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroepen
ZZS PFAS
PFAS
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 05:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 05:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 05:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid