tridecafluorhexaansulfonzuur, neodymium(3+) zout (3:1) Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 11:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

tridecafluorhexaansulfonzuur, neodymium(3+) zout (3:1)

 

Stofgegevens

CAS-nummer
41184-65-0

Engelse naam
1-hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, neodymium(3+) salt (3:1)
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroepen
ZZS PFAS
PFAS
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 11:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 11:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 11:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid