ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

tris[4-(1,1-dimethylethyl)fenyl]-sulfonium, zout met tridecafluorhexaansulfonzuur behoort tot ZZS PFAS