dimethylcarbamoylchloride | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 17-2-2019 om: 7:06

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Dimethylcarbamoylchloride

Stofgegevens

 
Stofnaam
dimethylcarbamoylchloride
Engelse naam
dimethylcarbamoyl chloride
CAS-nummer
79-44-7
UN-nummer
2262
EG-nummer
201-208-6
Aquo-code
DC1ycbmyCl
SIKB-id
3568
Synoniem
N,N-dimethylcarbamoyl chloride
N,N-dimethylcarbamoylchloride
Molecuulformule
C3-H6-Cl-N-O
SMILES
CN(C)C(=O)Cl
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst ADR
Lijst CMR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies

Let op!

Geprint op: 17-2-2019 om: 7:06

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS
dimethylcarbamoylchloride
(79-44-7)
Specifieke naam op ZZS dimethylcarbamoylchloride
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
dimethylcarbamoylchloride
(79-44-7)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 2
Grensmassastroom 2,5 g/uur
Emissiegrenswaarde 1 mg/Nm3
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 17-2-2019 om: 7:06

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 17-2-2019 om: 7:06

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

ADR
dimethylcarbamoylchloride
(79-44-7)
UN-nummer 2262
Benaming en beschrijving 3.1.2 N,N-DIMETHYLCARBAMOYLCHLORIDE
Klasse 2.2 8
Classificatiecode 2.2 C3
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC02 P001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP15
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 80

Voetnoten

bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) of zwak bijtende stof.

Let op!

Geprint op: 17-2-2019 om: 7:06

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR
dimethylcarbamoylchloride
(79-44-7)
Specifieke naam CMR dimethylcarbamoylchloride
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.

Toelichtende voetnoten