trixylyl fosfaat | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/29/2020 om: 4:06 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Trixylyl Fosfaat

Stofgegevens

 
Stofnaam
trixylyl fosfaat
Stofafkorting
TXP
Engelse naam
trixylyl phosphate
CAS-nummer
25155-23-1
EG-nummer
246-677-8
Molecuulformule
C24-H27-O4-P
SMILES
Cc1ccc(OP(=O)(Oc2ccc(C)cc2C)Oc3ccc(C)cc3C)c(C)c1
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 5/29/2020 om: 4:06 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
trixylyl fosfaat (TXP)
(25155-23-1)
Specifieke naam op ZZS trixylyl fosfaat; TXP
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Op ZZS lijst vanwege REACH Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
trixylyl fosfaat (TXP)
(25155-23-1)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 5/29/2020 om: 4:06 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/29/2020 om: 4:06 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 5/29/2020 om: 4:06 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
trixylyl fosfaat (TXP)
(25155-23-1)
Specifieke naam CMR trixylylfosfaat
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
trixylyl fosfaat (TXP)
(25155-23-1)
Specifieke naam op SZW-lijst trixylyl fosfaat
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2019-64379

Toelichtende voetnoten