benzotrifluoride Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

benzotrifluoride

 

Stofgegevens

CAS-nummer
98-08-8
EG-nummer
202-635-0
UN-nummer
2338
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
α,α,α-trifluorotoluene
Molecuulformule
C7-H5-F3
SMILES
FC(F)(F)C1=CC=CC=C1
Functionele stofgroepen
Lijst ADR
Lijst Potentiële ZZS
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Chemische stofgroep
PFAS

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
benzotrifluoride
(98-08-8)
pZZS wegens ROI restrictie
Datum toevoeging
20-12-2022

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
benzotrifluoride
(98-08-8)
UN-nummer 2338
Benaming en beschrijving 3.1.2 BENZOTRIFLUORIDE
Klasse 2.2 3
Classificatiecode 2.2 F1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 3
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC02 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 LGBF
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 33

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
benzotrifluoride
(98-08-8)
UN-nummer 2338
Benaming en beschrijving 3.1.2 BENZOTRIFLUORIDE
GEVI-code 33
Stofindeling weg en spoor LF2
Stofindeling water LNR

Voetnoten