dimethyl(fenyl)sulfonium perfluorbutaansulfonaat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

dimethyl(fenyl)sulfonium perfluorbutaansulfonaat

 

Stofgegevens

CAS-nummer
220133-51-7
EG-nummer
452-310-4

Engelse naam
dimethyl(phenyl)sulfanium perfluorobutane sulfonate
Synoniem
dimethylphenylsulphonium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-1-butanesulphonate
Molecuulformule
C12-H11-F9-O3-S2
SMILES
FC(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(S(=O)(=O)[O-])F.C[S+](C1=CC=CC=C1)C
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroepen
ZZS PFAS
PFAS
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
perfluorbutaansulfonzuur en zijn zouten - VERWIJDERD VAN LIJST (PFBS)
Datum verwijdering
24-01-2020
Reden verwijdering
Plaatsing op ZZS-lijst

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
perfluorbutaansulfonzuur en zijn zouten (PFBS) dimethyl(fenyl)sulfonium perfluorbutaansulfonaat
(220133-51-7)

(behoort tot perfluorbutaansulfonzuur en zijn zouten)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid