MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN PENTAFLUORETHAAN | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/17/2021 om: 12:35 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN PENTAFLUORETHAAN

Stofgegevens

 
Stofnaam
MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN PENTAFLUORETHAAN
UN-nummer
3298; 3299; 3300
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 5/17/2021 om: 12:35 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/17/2021 om: 12:35 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/17/2021 om: 12:35 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN PENTAFLUORETHAAN MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN PENTAFLUORETHAAN MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN PENTAFLUORETHAAN
UN-nummer 3300
3298
3299
Benaming en beschrijving 3.1.2 MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLDIOXIDE (MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLSTOFDIOXIDE) (MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLZUUR) met meer dan 87 % ethyleenoxide
MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN PENTAFLUORETHAAN, dat ten hoogste 7,9 % ethyleenoxide bevat
MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN TETRAFLUORETHAAN, dat ten hoogste 5,6 % ethyleenoxide bevat
Klasse 2.2 2 2 2
Classificatiecode 2.2 2TF
2A
2A
Etiketten 5.2.2 2.1+2.3 2.2 2.2
Bijzondere bepalingen 3.3
660 662 660 662
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
120 ml
120 ml
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E1
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P200
P200
P200
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP9
MP9
MP9
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 (M)
(M) T50
(M) T50
ADR tanks: Tankcode 4.3 PxBH(M)
PxBN(M)
PxBN(M)
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TA4 TT9
TA4 TT9
TA4 TT9
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (B/D)
3 (C/E)
3 (C/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV9 CV10 CV36
CV9 CV10 CV36
CV9 CV10 CV36
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S14
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 263 20 20

Voetnoten

Gassen
Gassen
Gassen
brandbare gassen
brandbare gassen
giftige gassen
giftige gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
Voor het vervoer van omhullingssystemen voor gasvormige brandstof, ontworpen en goedgekeurd om op motorvoertuigen met die brandstof te worden gemonteerd, hoeven de voorschriften van 4.1.4.1 en hoofdstuk 6.2 niet te worden toegepast wanneer ze worden vervoerd ter verwijdering, recycling, reparatie, onderzoek en onderhoud, of wanneer ze worden vervoerd van de plaats van fabricage naar een assembleerfabriek voor voertuigen, mits wordt voldaan aan de voorwaarden in bijzondere bepaling 392. Dit geldt eveneens voor gasmengsels die onderworpen zijn aan bijzondere bepaling 392 en gassen van categorie A die aan deze bijzondere bepaling onderworpen zijn.
Voor het vervoer van omhullingssystemen voor gasvormige brandstof, ontworpen en goedgekeurd om op motorvoertuigen met die brandstof te worden gemonteerd, hoeven de voorschriften van 4.1.4.1 en hoofdstuk 6.2 niet te worden toegepast wanneer ze worden vervoerd ter verwijdering, recycling, reparatie, onderzoek en onderhoud, of wanneer ze worden vervoerd van de plaats van fabricage naar een assembleerfabriek voor voertuigen, mits wordt voldaan aan de voorwaarden in bijzondere bepaling 392. Dit geldt eveneens voor gasmengsels die onderworpen zijn aan bijzondere bepaling 392 en gassen van categorie A die aan deze bijzondere bepaling onderworpen zijn.
giftig gas, brandbaar.
verstikkend gas of gas dat geen bijkomend gevaar vertoont.
verstikkend gas of gas dat geen bijkomend gevaar vertoont.

Let op!

Geprint op: 5/17/2021 om: 12:35 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten