4-nitrosomorpholine | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 1:30 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

4-Nitrosomorpholine

Stofgegevens

 
Stofnaam
4-nitrosomorpholine
Stofafkorting
NMOR
Engelse naam
4-Nitrosomorpholine
CAS-nummer
59-89-2
EG-nummer
627-564-6
Aquo-code
NNO2smflne
SIKB-id
2432
Synoniem
N-nitrosomorfoline
Molecuulformule
C4-H8-N2-O2
SMILES
N1(CCOCC1)N=O
Functionele stofgroep
(dier)geneesmiddelen
Lijst Potentiële ZZS
Lijst CMR-stoffen SZW

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 1:30 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Potentiële ZZS
4-nitrosomorpholine (NMOR)
(59-89-2)
pZZS wegens ROI CLH ROI CLH
Datum toevoeging 11-09-2018
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 1:30 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 1:30 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 1:30 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
4-nitrosomorpholine (NMOR)
(59-89-2)
Specifieke naam op SZW-lijst N-nitrosomorfoline
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten