pentachloornaftaleen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 06:32

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

pentachloornaftaleen

 

Stofgegevens

CAS-nummer
1321-64-8
EG-nummer
215-320-8

Engelse naam
pentachloronaphthalene
Synoniem
penthachloronaphthalene
Aquo-code
PeClNaf
SIKB-id
5185
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst OSPAR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroepen
organohalogenen
chloornaftalenen
ZZS polychloornaftalenen
polychloornaftalenen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 06:32

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
polychloornaftalenen (PCNs)
(70776-03-3)
pentachloornaftaleen
(1321-64-8)

(behoort tot polychloornaftalenen)
Stofklasse voor luchtemissies
ERS
ERS
Emissiegrenswaarde
0,05 ng TEQ/Nm3
0,05 ng TEQ/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

OSPAR
polychloornaftalenen (PCNs)
(70776-03-3)
pentachloornaftaleen
(1321-64-8)

(behoort tot polychloornaftalenen)
Specifieke naam op OSPAR
polychloornaftalenen; PCNs; chloorderivaten van naftaleen
pentachloornaftaleen
Laatste revisie Achtergrond document (Organiserend land)
Er wordt geen achtergronddocument opgesteld
OSPAR 2002: er wordt geen achtergronddocument opgesteld

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 06:32

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm polychloornaftalenen (PCNs)
(70776-03-3)
pentachloornaftaleen
(1321-64-8)

(behoort tot polychloornaftalenen)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR
1 µg/m3
1 µg/m3
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost)
2,80E-04 µg/l

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 06:32

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid