KOELGAS Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-5-2024 om: 04:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

KOELGAS

 
Stofgegevens
Stofnaam KOELGAS
UN-nummer 1078
3337
3338
3339
3340
Functionele stofgroep Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 20-5-2024 om: 04:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 20-5-2024 om: 04:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 20-5-2024 om: 04:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
KOELGAS KOELGAS KOELGAS KOELGAS KOELGAS
UN-nummer 3337
3338
3339
3340
1078
Benaming en beschrijving 3.1.2 KOELGAS R 404A (pentafluorethaan, 1,1,1- trifluorethaan en 1,1,1,2-tetrafluorethaan, zeotropisch mengsel met ca. 44% pentafluorethaan en 52% 1,1,1-trifluorethaan)
KOELGAS R 407A (difluormethaan, pentafluorethaan en 1,1,1,2-tetrafluorethaan, zeotropisch mengsel met ca. 20% difluormethaan en 40% pentafluorethaan)
KOELGAS R 407B (difluormethaan, pentafluorethaan en 1,1,1,2-tetrafluorethaan, zeotropisch mengsel met ca. 10% difluormethaan en 70% pentafluorethaan)
KOELGAS R 407C (difluormethaan, pentafluorethaan en 1,1,1,2-tetrafluorethaan, zeotropisch mengsel met ca. 23% difluormethaan en 25% pentafluorethaan)
KOELGAS, N.E.G. (mengsel F1) (mengsel F2) (mengsel F3)
Klasse 2.2 2 2 2 2 2
Classificatiecode 2.2 2A
2A
2A
2A
2A
Etiketten 5.2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
Bijzondere bepalingen 3.3 662
662
662
662
274 582 662
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 120 ml
120 ml
120 ml
120 ml
120 ml
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
E1
E1
E1
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P200
P200
P200
P200
P200
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP9
MP9
MP9
MP9
MP9
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 (M) T50
(M) T50
(M) T50
(M) T50
(M) T50
ADR tanks: Tankcode 4.3 PxBN(M)
PxBN(M)
PxBN(M)
PxBN(M)
PxBN(M)
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TA4 TT9
TA4 TT9
TA4 TT9
TA4 TT9
TA4 TT9
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (C/E)
3 (C/E)
3 (C/E)
3 (C/E)
3 (C/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV9 CV10 CV36
CV9 CV10 CV36
CV9 CV10 CV36
CV9 CV10 CV36
CV9 CV10 CV36
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 20 20 20 20 20

Voetnoten

Gassen
Gassen
Gassen
Gassen
Gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
verstikkend gas of gas dat geen bijkomend gevaar vertoont.
verstikkend gas of gas dat geen bijkomend gevaar vertoont.
verstikkend gas of gas dat geen bijkomend gevaar vertoont.
verstikkend gas of gas dat geen bijkomend gevaar vertoont.
verstikkend gas of gas dat geen bijkomend gevaar vertoont.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
KOELGAS KOELGAS KOELGAS KOELGAS KOELGAS
UN-nummer 3337
3338
3339
3340
1078
Benaming en beschrijving 3.1.2 KOELGAS R 404A (pentafluorethaan, 1,1,1- trifluorethaan en 1,1,1,2-tetrafluorethaan, zeotropisch mengsel met ca. 44% pentafluorethaan en 52% 1,1,1-trifluorethaan)
KOELGAS R 407A (difluormethaan, pentafluorethaan en 1,1,1,2-tetrafluorethaan, zeotropisch mengsel met ca. 20% difluormethaan en 40% pentafluorethaan)
KOELGAS R 407B (difluormethaan, pentafluorethaan en 1,1,1,2-tetrafluorethaan, zeotropisch mengsel met ca. 10% difluormethaan en 70% pentafluorethaan)
KOELGAS R 407C (difluormethaan, pentafluorethaan en 1,1,1,2-tetrafluorethaan, zeotropisch mengsel met ca. 23% difluormethaan en 25% pentafluorethaan)
KOELGAS, N.E.G. (mengsel F1) (mengsel F2) (mengsel F3)
GEVI-code 20 20 20 20 20
Stofindeling weg en spoor GNRP GNRP GNRP GNRP GNRP
Stofindeling water GNRP GNRP GNRP GNRP GNRP

Voetnoten

verstikkend gas of gas dat geen bijkomend gevaar vertoont
verstikkend gas of gas dat geen bijkomend gevaar vertoont
verstikkend gas of gas dat geen bijkomend gevaar vertoont
verstikkend gas of gas dat geen bijkomend gevaar vertoont
verstikkend gas of gas dat geen bijkomend gevaar vertoont
Tot vloeistof verdicht gas, niet relevant
Tot vloeistof verdicht gas, niet relevant
Tot vloeistof verdicht gas, niet relevant
Tot vloeistof verdicht gas, niet relevant
Tot vloeistof verdicht gas, niet relevant
Tot vloeistof verdicht gas, niet relevant
Tot vloeistof verdicht gas, niet relevant
Tot vloeistof verdicht gas, niet relevant
Tot vloeistof verdicht gas, niet relevant
Tot vloeistof verdicht gas, niet relevant
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten