1,1,1-trifluorethaan | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 8:20 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,1,1-Trifluorethaan

Stofgegevens

 
Stofnaam
1,1,1-trifluorethaan
Stofafkorting
HFK-143a
Engelse naam
1,1,1-trifluorethane
CAS-nummer
420-46-2
UN-nummer
2035
EG-nummer
206-996-5
Molecuulformule
C2H3F3
SMILES
C(C)(F)(F)F
Functionele stofgroep
Lijst E-PRTR
Lijst ADR
Lijst RIVM stofadviezen

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 8:20 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
E-PRTR
1,1,1-trifluorethaan (HFK-143a)
(420-46-2)
Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Het bevoegd gezag kan dit stofadvies opvragen via de helpdesk van deze website.

1:

Rapportage voor de afzonderlijke verontreinigende stoffen is vereist indien de drempelwaarde voor de stofgroep (HFK's of PFK's) wordt overschreden.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 8:20 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 8:20 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
1,1,1-trifluorethaan (HFK-143a)
(420-46-2)
UN-nummer 2035
Benaming en beschrijving 3.1.2 1,1,1-TRIFLUORETHAAN (KOELGAS R 143a)
Klasse 2.2 2
Classificatiecode 2.2 2F
Etiketten 5.2.2 2.1
Bijzondere bepalingen 3.3 662
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P200
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP9
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 (M) T50
ADR tanks: Tankcode 4.3 PxBN(M)
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TA4 TT9
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (B/D)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV9 CV10 CV36
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 23

Voetnoten

Gassen
brandbare gassen
brandbare gassen
brandbaar gas

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 8:20 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten