gehydrogeneerd terfenyl | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 11/28/2021 om: 12:48 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gehydrogeneerd Terfenyl

Stofgegevens

 
Stofnaam
gehydrogeneerd terfenyl
Engelse naam
terphenyl hydrogenated
CAS-nummer
61788-32-7
EG-nummer
262-967-7
Synoniem
terfenyl, gehydrogeneerd
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst Potentiële ZZS
o-terfenyl
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 11/28/2021 om: 12:48 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Potentiële ZZS
gehydrogeneerd terfenyl
(61788-32-7)
Datum verwijdering 6-7-2018
Reden verwijdering Plaatsing op ZZS-lijst
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
gehydrogeneerd terfenyl
(61788-32-7)
o-terfenyl
(84-15-1)

(behoort tot gehydrogeneerd terfenyl
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1 MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof staat niet zelf op de kandidaatslijst maar is voor de kandidaatslijst plaatsing van gehydrogeneerd terfenyl (262-967-7) als vPvB aangemerkt

Let op!

Geprint op: 11/28/2021 om: 12:48 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm gehydrogeneerd terfenyl
(61788-32-7)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 19 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min 48 mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

11:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 11/28/2021 om: 12:48 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 11/28/2021 om: 12:48 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten