tris(2,3-dibroompropyl)fosfaat | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 9/26/2021 om: 2:07 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Tris(2,3-Dibroompropyl)Fosfaat

Stofgegevens

 
Stofnaam
tris(2,3-dibroompropyl)fosfaat
Engelse naam
tris(2,3-dibromopropyl) phosphate
CAS-nummer
126-72-7
EG-nummer
204-799-9
Aquo-code
tris23DBrC3y
SIKB-id
4892
Synoniem
TBPP
Molecuulformule
C9-H15-Br6-O4-P
SMILES
P(=O)(OCC(Br)CBr)(OCC(Br)CBr)OCC(Br)CBr
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van tris(2,3-dibroompropyl)fosfaat
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
ZZS gebromeerde brandvertragers
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 9/26/2021 om: 2:07 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
tris(2,3-dibroompropyl)fosfaat
(126-72-7)
Specifieke naam op ZZS
Datum toevoeging 2-3-2017
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
tris(2,3-dibroompropyl)fosfaat
(126-72-7)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
tris(2,3-dibroompropyl)fosfaat
(126-72-7)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII tris(2,3-dibroompropyl)fosfaat
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Annex XVII

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS-stofgroep gebromeerde brandvertragers

1:

Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een groepsvermelding, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de groepsvermelding en zijn ook geldig voor deze stof.

Let op!

Geprint op: 9/26/2021 om: 2:07 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/26/2021 om: 2:07 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/26/2021 om: 2:07 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
tris(2,3-dibroompropyl)fosfaat
(126-72-7)
Specifieke naam op SZW-lijst tris(2,3-dibroompropyl)fosfaat
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten