bis(2-ethylhexyl) tetrabroomftalaat | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 6:02 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Bis(2-Ethylhexyl) Tetrabroomftalaat

Stofgegevens

 
Stofnaam
bis(2-ethylhexyl) tetrabroomftalaat
Engelse naam
bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate
CAS-nummer
26040-51-7
EG-nummer
247-426-5
Synoniem
1,2-bis(2-ethylhexyl) 3,4,5,6-tetrabromobenzene-1,2-dicarboxylate
UNIPLEX FRP 45
Molecuulformule
C24H34Br4O4
SMILES
CCCCC(CC)COC(=O)C1=C(C(=O)OCC(CC)CCCC)C(Br)=C(Br)C(Br)=C1Br
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS gebromeerde brandvertragers
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 6:02 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
bis(2-ethylhexyl) tetrabroomftalaat
(26040-51-7)
Specifieke naam op ZZS
Datum toevoeging 8-11-2019
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
bis(2-ethylhexyl) tetrabroomftalaat
(26040-51-7)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS-stofgroep gebromeerde brandvertragers

1:

Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een groepsvermelding, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de groepsvermelding en zijn ook geldig voor deze stof.

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 6:02 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 6:02 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 6:02 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten