1,1,1,3,3-pentafluor-3-methoxy-2-(trifluormethyl)-propaan | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/15/2019 om: 1:35 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,1,1,3,3-Pentafluor-3-Methoxy-2-(Trifluormethyl)-Propaan

Stofgegevens

 
Stofnaam
1,1,1,3,3-pentafluor-3-methoxy-2-(trifluormethyl)-propaan
Engelse naam
propane, 1,1,1,3,3-pentafluoro-3-methoxy-2-(trifluoromethyl)-
CAS-nummer
382-26-3
EG-nummer
609-534-4
Synoniem
2-[difluoro(methoxy)methyl]-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane
Molecuulformule
C5F7H3O; (CF3)2C=CFOCH3
Functionele stofgroep
Lijst RIVM stofadviezen

Let op!

Geprint op: 10/15/2019 om: 1:35 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Het bevoegd gezag kan dit stofadvies opvragen via de helpdesk van deze website.

Let op!

Geprint op: 10/15/2019 om: 1:35 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/15/2019 om: 1:35 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/15/2019 om: 1:35 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten