amfotere gefluoreerde surfactant Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

amfotere gefluoreerde surfactant

 

Stofgegevens

Engelse naam
Amphoteric Fluorinated Surfactant
Functionele stofgroep
Lijst Potentiële ZZS
Chemische stofgroep
PFAS

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
amfotere gefluoreerde surfactant
pZZS wegens PBT beoordelingslijst
pZZS wegens CORAP
Datum toevoeging
11-09-2018

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid