perfluorbutaanzuur en zijn zouten en precursoren Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/30/2023 om: 3:45 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Perfluorbutaanzuur En Zijn Zouten En Precursoren

Stofgegevens

 
Stofnaam
perfluorbutaanzuur en zijn zouten en precursoren
Stofafkorting
PFBA
Engelse naam
Perfluorobutanoic acid and its salts and precursors
CAS-nummer
375-22-4
EG-nummer
206-786-3
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Aquo-code
PFBA
SIKB-id
4437
Synoniem
PFBTA
Molecuulformule
C4-H-F7-O2
SMILES
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep
Lijst Potentiële ZZS
Chemische stofgroep
PFAS

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 5/30/2023 om: 3:45 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof was van de pZZS lijst verwijderd omdat die niet meer aan de criteria voldeed. De stof behoort echter tot de PFAS-verbindingen. Deze voldoen wel aan de criteria voor opname op de pZZS lijst, daarom is deze stof weer op de lijst geplaatst.

Let op!

Geprint op: 5/30/2023 om: 3:45 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/30/2023 om: 3:45 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.

Toelichtende voetnoten