perfluorbutaanzuur en zijn zouten en precursoren | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/21/2021 om: 4:20 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Perfluorbutaanzuur En Zijn Zouten En Precursoren

Stofgegevens

 
Stofnaam
perfluorbutaanzuur en zijn zouten en precursoren
Stofafkorting
PFBA
Engelse naam
Perfluorobutanoic acid and its salts and precursors
CAS-nummer
375-22-4
EG-nummer
206-786-3
Aquo-code
PFBA
SIKB-id
4437
Synoniem
PFBTA
Functionele stofgroep
Lijst Potentiële ZZS
Lijst RIVM stofadviezen

Let op!

Geprint op: 10/21/2021 om: 4:20 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Potentiële ZZS
perfluorbutaanzuur en zijn zouten en precursoren (PFBA)
(375-22-4)
Datum verwijdering 20-11-2019
Reden verwijdering Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst maar valt nog wel onder de pZZS-groep "per- en polyfluoroalkylstoffen"
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Stoffen zijn van de lijst verwijderd, bijvoorbeeld omdat de oorspronkelijke ZZS zorg is weggenomen, om procedurele redenen of omdat er geen regulatoire actie wordt voorgesteld.

1:

Het bevoegd gezag kan dit stofadvies opvragen via de helpdesk van deze website.

Let op!

Geprint op: 10/21/2021 om: 4:20 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/21/2021 om: 4:20 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/21/2021 om: 4:20 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten