urethaan | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 16-2-2019 om: 2:22

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Urethaan

Stofgegevens

 
Stofnaam
urethaan
Engelse naam
urethane
CAS-nummer
51-79-6
EG-nummer
200-123-1
Aquo-code
urtn
SIKB-id
4908
Synoniem
urethaan (INN)
ethylcarbamaat
ethyl carbamate
Molecuulformule
C3-H7-N-O2
SMILES
O(CC)C(N)=O
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van urethaan
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst CMR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies

Let op!

Geprint op: 16-2-2019 om: 2:22

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS
urethaan
(51-79-6)
Specifieke naam op ZZS urethaan; ethylcarbamaat
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
urethaan
(51-79-6)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 2
Grensmassastroom 2,5 g/uur
Emissiegrenswaarde 1 mg/Nm3
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-2-2019 om: 2:22

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm urethaan
(51-79-6)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 0,002 mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

1:

Geplaatst op B2. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld volgens de risicobenadering

Let op!

Geprint op: 16-2-2019 om: 2:22

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap

Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-2-2019 om: 2:22

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR
urethaan
(51-79-6)
Specifieke naam CMR ethylcarbamaat, urethaan (INN)
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.

Toelichtende voetnoten