urethaan | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/16/2021 om: 11:51 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Urethaan

Stofgegevens

 
Stofnaam
urethaan
Engelse naam
urethane
CAS-nummer
51-79-6
EG-nummer
200-123-1
Aquo-code
urtn
SIKB-id
4908
Synoniem
urethaan (INN)
ethylcarbamaat
ethyl carbamate
Molecuulformule
C3-H7-N-O2
SMILES
O(CC)C(N)=O
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van urethaan
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
urethaan-d5 (ethyl-d5)
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 5/16/2021 om: 11:51 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
urethaan
(51-79-6)
urethaan-d5 (ethyl-d5)
(73962-07-9)

(behoort tot urethaan
Specifieke naam op ZZS urethaan; ethylcarbamaat
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
27-5-2019
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
urethaan
(51-79-6)
urethaan-d5 (ethyl-d5)
(73962-07-9)

(behoort tot urethaan
Stofklasse voor luchtemissies MVP 2
MVP 2
Grensmassastroom 2,5 g/uur
2,5 g/uur
Emissiegrenswaarde 1 mg/Nm3
1 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Dit is een gedeutereerde vorm van een ZZS (zie behoort tot bij de stofgegevens) en wordt daarom ook als ZZS geïdentificeerd.

1:

Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een andere stof, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof en zijn ook geldig voor deze stof.

Let op!

Geprint op: 5/16/2021 om: 11:51 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm urethaan
(51-79-6)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 0,002 mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

1:

Geplaatst op B2. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld volgens de risicobenadering

Let op!

Geprint op: 5/16/2021 om: 11:51 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/16/2021 om: 11:51 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
urethaan
(51-79-6)
Specifieke naam CMR ethylcarbamaat, urethaan (INN)
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
urethaan
(51-79-6)
Specifieke naam op SZW-lijst urethaan
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2021-67

Toelichtende voetnoten