1-(2-hydroxy-5-nonyl(vertakt)-fenyl)ethanon oxime Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 18:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1-(2-hydroxy-5-nonyl(vertakt)-fenyl)ethanon oxime

 

Stofgegevens

CAS-nummer
244235-47-0
EG-nummer
627-083-1

Engelse naam
1-(2-hydroxy-5-nonyl(branched)-phenyl)ethanone oxime
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
4-nonylfenol, vertakt
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 18:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
4-nonylfenol, vertakt
(84852-15-3)

(behoort tot 4-nonylfenol, vertakt en lineair)
1-(2-hydroxy-5-nonyl(vertakt)-fenyl)ethanon oxime
(244235-47-0)

(behoort tot 4-nonylfenol, vertakt)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

KRW prioritaire stoffen
4-nonylfenol, vertakt
(84852-15-3)

(behoort tot 4-nonylfenol, vertakt en lineair)
Specifieke naam op KRW
4-nonylfenol (vertakt)
Geplaatst als

OSPAR

OSPAR
4-nonylfenol, vertakt
(84852-15-3)

(behoort tot 4-nonylfenol, vertakt en lineair)
Specifieke naam op OSPAR
nonylfenol en nonylfenolethoxylaten (NP/NPE's) en verwante stoffen
Laatste revisie Achtergrond document (Organiserend land)
2009 (Zweden)

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 18:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 4-nonylfenol, vertakt
(84852-15-3)

(behoort tot 4-nonylfenol, vertakt en lineair)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal)
0,3 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal)
2,0 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal)
0,3 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal)
2,0 µg/l

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 18:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
4-nonylfenol, vertakt
(84852-15-3)

(behoort tot 4-nonylfenol, vertakt en lineair)
Specifieke naam op SZW-lijst
4-nonylfenol, vertakt
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
1-(2-hydroxy-5-nonyl(vertakt)-fenyl)ethanon oxime
(244235-47-0)

(behoort tot 4-nonylfenol, vertakt)
Specifieke naam ECHA
1-(2-hydroxy-5-nonyl(branched)-phenyl)ethanone oxime
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid