1-(2-hydroxy-5-nonyl(vertakt)-fenyl)ethanon oxime | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 8/8/2020 om: 5:44 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1-(2-Hydroxy-5-Nonyl(Vertakt)-Fenyl)Ethanon Oxime

Stofgegevens

 
Stofnaam
1-(2-hydroxy-5-nonyl(vertakt)-fenyl)ethanon oxime
Engelse naam
1-(2-hydroxy-5-nonyl(branched)-phenyl)ethanone oxime
CAS-nummer
244235-47-0
EG-nummer
627-083-1
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
4-nonylfenol, vertakt
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 8/8/2020 om: 5:44 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
4-nonylfenol, vertakt
(84852-15-3)
1-(2-hydroxy-5-nonyl(vertakt)-fenyl)ethanon oxime
(244235-47-0)

(behoort tot 4-nonylfenol, vertakt )
Specifieke naam op ZZS 4-nonylfenol, vertakt
Op ZZS lijst vanwege KRW Prioritair gevaarlijke stoffen KRW lijst
Op ZZS lijst vanwege OSPAR OSPAR lijst van stoffen voor prioritaire actie
Datum toevoeging 12-8-2014
16-7-2020
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
4-nonylfenol, vertakt
(84852-15-3)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
KRW prioritaire stoffen
4-nonylfenol, vertakt
(84852-15-3)
Specifieke naam op KRW 4-nonylfenol (vertakt)
Geplaatst als Prioritair gevaarlijke stof
OSPAR
4-nonylfenol, vertakt
(84852-15-3)
Specifieke naam op OSPAR nonylfenol en nonylfenolethoxylaten (NP/NPE's) en verwante stoffen
Laatste revisie Achtergrond document (Organiserend land) 2009 (Zweden)
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof wordt niet in de algemene bronnen voor ZZS-identificatie genoemd maar bevat een ZZS

1:

behoort tot de nonylfenolen

Let op!

Geprint op: 8/8/2020 om: 5:44 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 8/8/2020 om: 5:44 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 8/8/2020 om: 5:44 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
4-nonylfenol, vertakt
(84852-15-3)
Specifieke naam op SZW-lijst 4-nonylfenol, vertakt
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2020-30592

Toelichtende voetnoten