2-butenal Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 23:09

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2-butenal

 

Stofgegevens

CAS-nummer
4170-30-3
EG-nummer
224-030-0
UN-nummer
1143
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
crotonaldehyde
Synoniem
crotonaldehyd
Aquo-code
aclinC1y
SIKB-id
3126
Molecuulformule
C4-H6-O
SMILES
CC=CC=O
Functionele stofgroepen
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Lijst ZZS
Lijst ADR
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Chemische stofgroepen
aldehydes
ketonen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 23:09

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
2-butenal
(4170-30-3)
crotonaldehyde
(123-73-9)

(behoort tot 2-butenal)
Specifieke naam op ZZS
2-butenal
E-2-butenal
Datum toevoeging
24-11-2015
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
2-butenal
(4170-30-3)
crotonaldehyde
(123-73-9)

(behoort tot 2-butenal)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 23:09

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2-butenal
(4170-30-3)
crotonaldehyde
(123-73-9)

(behoort tot 2-butenal)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR
4,36E-03 µg/m3
4,36E-03 µg/m3
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost)
7,13E-01 µg/l
7,13E-01 µg/l
Milieu Grond Grond Indicatief MTR
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min
0,56 mg/m3
0,56 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min
80 mg/m3
80 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min
120 mg/m3
120 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min
0,56 mg/m3
0,56 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min
26 mg/m3
26 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min
49 mg/m3
49 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur
0,56 mg/m3
0,56 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur
13 mg/m3
13 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur
27 mg/m3
27 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Carcinogenic risk potency (CRP) 1 uur
670 mg/m3
670 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Level of distinct odour awareness (LOA)
3,24 mg/m3
3,24 mg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 23:09

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
2-butenal
(4170-30-3)
Specifieke naam ECHA
Crotonaldehyde
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
2-butenal
(4170-30-3)
UN-nummer 1143
Benaming en beschrijving 3.1.2 CROTONALDEHYDE of CROTONALDEHYDE, GESTABILISEERD
Klasse 2.2 6.1
Classificatiecode 2.2 TF1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
Etiketten 5.2.2 3+6.1
Bijzondere bepalingen 3.3 324 354 386 676
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P602
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP8 MP17
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T20
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L10CH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TE21 TU14 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (C/D)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V8
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV1 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S4 S9 S14
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 663

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
2-butenal
(4170-30-3)
UN-nummer 1143
Benaming en beschrijving 3.1.2 CROTONALDEHYDE of CROTONALDEHYDE, GESTABILISEERD
GEVI-code 663
Stofindeling weg en spoor LF2/LT1
Stofindeling water LF2/LT1

Voetnoten