perfluorheptaanzuur Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 12/4/2022 om: 7:28 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Perfluorheptaanzuur

Stofgegevens

 
Stofnaam
perfluorheptaanzuur
Stofafkorting
PFHpA
Engelse naam
Perfluoroheptanoic acid
CAS-nummer
375-85-9
EG-nummer
206-798-9
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Aquo-code
PFHpA
SIKB-id
4440
Synoniem
Tridecafluoroheptanoic Acid
tridecafluorheptaanzuur
Molecuulformule
C7-H-F13-O2
SMILES
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst Potentiële ZZS - VERWIJDERD VAN LIJST
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
ZZS PFAS
Emissiegegevens ZZS-Navigator (opens in a new tab)
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 12/4/2022 om: 7:28 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
perfluorheptaanzuur (PFHpA)
(375-85-9)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling ATP 18 bij Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 29-3-2021
Potentiële ZZS
perfluorheptaanzuur - VERWIJDERD VAN LIJST (PFHpA)
(375-85-9)
Datum verwijdering 29-3-2021
Reden verwijdering Plaatsing op ZZS-lijst
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
perfluorheptaanzuur (PFHpA)
(375-85-9)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 2
Grensmassastroom 2,5 g/uur
Emissiegrenswaarde 1 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. De weergegeven stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk

Let op!

Geprint op: 12/4/2022 om: 7:28 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 12/4/2022 om: 7:28 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
CMR volgens CLP
perfluorheptaanzuur (PFHpA)
(375-85-9)
Specifieke naam CMR perfluorheptaanzuur; tridecafluorheptaanzuur
CMR Categorie 1A en 1B volgens ATP 18 bij Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
perfluorheptaanzuur (PFHpA)
(375-85-9)
Specifieke naam op SZW-lijst perfluorheptaanzuur
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2022-17428
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoten