perfluorheptaanzuur | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 12:32 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Perfluorheptaanzuur

Stofgegevens

 
Stofnaam
perfluorheptaanzuur
Stofafkorting
PFHpA
Engelse naam
Perfluoroheptanoic acid
CAS-nummer
375-85-9
EG-nummer
206-798-9
Aquo-code
PFHpA
SIKB-id
4440
Synoniem
Tridecafluoroheptanoic Acid
Molecuulformule
C7-H-F13-O2
SMILES
C(=O)(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst Potentiële ZZS
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 12:32 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
perfluorheptaanzuur (PFHpA)
(375-85-9)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling RAC conclusie
Datum toevoeging 29-3-2021
Potentiële ZZS
perfluorheptaanzuur (PFHpA)
(375-85-9)
Datum verwijdering 29-3-2021
Reden verwijdering Plaatsing op ZZS-lijst
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
perfluorheptaanzuur (PFHpA)
(375-85-9)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 2
Grensmassastroom 2,5 g/uur
Emissiegrenswaarde 1 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof staat nog niet in bijlage VI van de CLP verordening maar de geharmoniseerde classifficatie als CMR 1A/B is wel al aangenomen door het Comité risicobeoordeling (RAC)

1:

Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. De weergegeven stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 12:32 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 12:32 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 12:32 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten