1,1,1,2-tetrafluorethaan Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 13:13

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,1,1,2-tetrafluorethaan

 

Stofgegevens

CAS-nummer
811-97-2
EG-nummer
212-377-0
UN-nummer
3159
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Stofafkorting
HFK-134a
Engelse naam
norflurane
Molecuulformule
C2-H2-F4
SMILES
FCC(F)(F)F
Functionele stofgroepen
Lijst E-PRTR
Lijst ADR
Lijst Potentiële ZZS
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Chemische stofgroep
PFAS

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 13:13

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
1,1,1,2-tetrafluorethaan (HFK-134a)
(811-97-2)
pZZS wegens ROI restrictie
Datum toevoeging
20-12-2022

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

E-PRTR
1,1,1,2-tetrafluorethaan (HFK-134a)
(811-97-2)
Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 13:13

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 13:13

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
1,1,1,2-tetrafluorethaan (HFK-134a)
(811-97-2)
UN-nummer 3159
Benaming en beschrijving 3.1.2 1,1,1,2-TETRAFLUORETHAAN (KOELGAS R 134a)
Klasse 2.2 2
Classificatiecode 2.2 2A
Etiketten 5.2.2 2.2
Bijzondere bepalingen 3.3 662
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 120 ml
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P200
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP9
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 (M) T50
ADR tanks: Tankcode 4.3 PxBN(M)
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TA4 TT9
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (C/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV9 CV10 CV36
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 20

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
1,1,1,2-tetrafluorethaan (HFK-134a)
(811-97-2)
UN-nummer 3159
Benaming en beschrijving 3.1.2 1,1,1,2-TETRAFLUORETHAAN (KOELGAS R 134a)
GEVI-code 20
Stofindeling weg en spoor GNRP
Stofindeling water GNRP

Voetnoten