creosoot, hout | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-2-2019 om: 2:13

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Creosoot, Hout

Stofgegevens

 
Stofnaam
creosoot, hout
Engelse naam
creosote wood
CAS-nummer
8021-39-4
EG-nummer
232-419-1
Synoniem
creosote, wood
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies

Let op!

Geprint op: 20-2-2019 om: 2:13

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS
creosoot, hout
(8021-39-4)
Specifieke naam op ZZS
Datum toevoeging 30-05-2017
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
creosoot, hout
(8021-39-4)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
creosoot, hout
(8021-39-4)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII creosoot, hout
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Annex XVII

Toelichtende voetnoten

173:

Deze stof wordt als ZZS aangemerkt omdat deze is opgenomen in Annex XVII van REACH vanwege de hoge gehalten aan creosoot wat zelf een ZZS stof is.

175:

Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. De weergegeven stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de indeling van PAKs

Let op!

Geprint op: 20-2-2019 om: 2:13

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 20-2-2019 om: 2:13

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap

Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-2-2019 om: 2:13

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten