perfluorundecanoaat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 13:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

perfluorundecanoaat

 

Stofgegevens

CAS-nummer
2058-94-8
EG-nummer
218-165-4
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Stofafkorting
PFUnDA
Engelse naam
henicosafluoroundecanoic acid
Synoniemen
perfluorundecaanzuur
Perfluoro-n-undecanoic acid
Aquo-code
PFUdA
SIKB-id
4451
Molecuulformule
C11-H-F21-O2
SMILES
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroepen
ZZS PFAS
PFAS
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 13:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
perfluorundecanoaat (PFUnDA)
(2058-94-8)
Specifieke naam op ZZS
perfluorundecanoaat
Op ZZS lijst vanwege REACH SVHC
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
perfluorundecanoaat (PFUnDA)
(2058-94-8)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
perfluorundecanoaat (PFUnDA)
(2058-94-8)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
Lineaire en vertakte perfluorcarbonzuren met de formule CnF2n+1-C(= O)OH, waarbij n = 8, 9, 10, 11, 12 of 13 (C9-C14-PFCA’s), met inbegrip van zouten daarvan en alle combinaties van deze producten. Aan C9-C14-PFCA verwante stoffen die een rechtstreeks met een ander koolstofatoom verbonden perfluorgroep met de formule CnF2n+1 hebben, waarbij n = 8, 9, 10, 11, 12 of 13, met inbegrip van de zouten en alle combinaties daarvan. Aan C9-C14-PFCA verwante stoffen die geen rechtstreeks met een ander koolstofatoom verbonden perfluorgroep met de formule CnF2n+1 hebben, waarbij n = 9, 10, 11, 12, 13 of 14, als een van de structurele elementen, met inbegrip van de zouten en alle combinaties daarvan. De volgende stoffen zijn van deze omschrijving uitgesloten: — CnF2n+1-X, waarbij X = F, Cl, of Br waarbij n = 9, 10, 11, 12, 13 of 14, met inbegrip van combinaties daarvan; — CnF2n+1-C(= O)OX' waarbij n> 13 en X' = elke groep, met inbegrip van zouten. (PFCA)
Beperkingsvoorwaarden volgens

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 13:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 13:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid