natrium 3-(allyloxy)-2-hydroxypropaansulfonaat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:23

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

natrium 3-(allyloxy)-2-hydroxypropaansulfonaat

 

Stofgegevens

CAS-nummer
52556-42-0
EG-nummer
258-004-5

Engelse naam
sodium 3-(allyloxy)-2-hydroxypropanesulphonate
Molecuulformule
C6-H11-Na-O5-S
SMILES
[Na+].OC(COCC=C)CS([O-])(=O)=O
Functionele stofgroep
Lijst Potentiële ZZS

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:23

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
natrium 3-(allyloxy)-2-hydroxypropaansulfonaat
(52556-42-0)
pZZS wegens ROI CLH
Datum toevoeging
29-10-2020

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:23

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:23

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid