2,3-epoxypropyl-trimethylammonium chloride | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-2-2019 om: 12:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2,3-Epoxypropyl-Trimethylammonium Chloride

Stofgegevens

 
Stofnaam
2,3-epoxypropyl-trimethylammonium chloride
Engelse naam
2,3-epoxypropyltrimethylammonium chloride
CAS-nummer
3033-77-0
EG-nummer
221-221-0
Aquo-code
23epOxC3yTC1
SIKB-id
5222
Synoniem
glycidyl trimethylammonium chloride
2,3-epoxypropyltrimethylammonium chloride ...procent
glycidyl trimethylammonium chloride ...procent
Molecuulformule
C6-H14-N-O .Cl
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst CMR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies

Let op!

Geprint op: 18-2-2019 om: 12:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS
2,3-epoxypropyl-trimethylammonium chloride
(3033-77-0)
Specifieke naam op ZZS 2,3-epoxypropyltrimethylammoniumchloride; glycidyltrimethylammoniumchloride
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
2,3-epoxypropyl-trimethylammonium chloride
(3033-77-0)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-2-2019 om: 12:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2,3-epoxypropyl-trimethylammonium chloride
(3033-77-0)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 0,73 µg/l
Milieu Sediment Sediment Indicatief MTR (droge stof) 4,2 µg/kg
Milieu Grond Grond Indicatief MTR
Milieu Grondwater Grondwater indicatief MTR
 

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

109:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

178:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

75:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Voor deze stof zijn risicogrenzen voor bodem beschikbaar. Deze hebben geen officiële status als norm, maar kunnen wel worden gebruikt door het bevoegd gezag. Informatie over deze stof kunt u opvragen via de helpdesk van de website Risico's van stoffen (https://rvs.rivm.nl/vragen-enof-opmerkingen).

Let op!

Geprint op: 18-2-2019 om: 12:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap

Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-2-2019 om: 12:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR
2,3-epoxypropyl-trimethylammonium chloride
(3033-77-0)
Specifieke naam CMR 2,3-epoxypropyltrimethylammoniumchloride ...procent, glycidyltrimethylammoniumchloride ...procent
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.

Toelichtende voetnoten