2,3-epoxypropyl-trimethylammoniumchloride Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-6-2024 om: 21:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2,3-epoxypropyl-trimethylammoniumchloride

 
Stofgegevens
Stofnaam 2,3-epoxypropyl-trimethylammoniumchloride
Engelse naam 2,3-epoxypropyltrimethylammonium chloride
CAS-nummer 3033-77-0
EG-nummer 221-221-0
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Aquo-code 23epOxC3yTC1
SIKB-id 5222
Synoniem glycidyl trimethylammonium chloride
2,3-epoxypropyltrimethylammonium chloride ...procent
glycidyl trimethylammonium chloride ...procent
glycidyltrimethylammoniumchloride
2,3-epoxypropyltrimethylammonium chloride
Molecuulformule C6-H14-Cl-N-O
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CC1CO1
Functionele stofgroep Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Emissiegegevens ZZS-Navigator Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 25-6-2024 om: 21:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
2,3-epoxypropyl-trimethylammoniumchloride
(3033-77-0)
Specifieke naam op ZZS 2,3-epoxypropyltrimethylammoniumchloride; glycidyltrimethylammoniumchloride
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
2,3-epoxypropyl-trimethylammoniumchloride
(3033-77-0)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-6-2024 om: 21:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2,3-epoxypropyl-trimethylammoniumchloride
(3033-77-0)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 0,73 µg/l
Milieu Sediment Sediment Indicatief MTR (droge stof) 4,2 µg/kg
Milieu Grond Grond Indicatief MTR
Milieu Grondwater Grondwater indicatief MTR

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

109:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

178:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

75:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Voor deze stof zijn risicogrenzen voor bodem beschikbaar. Deze hebben geen officiƫle status als norm, maar kunnen wel worden gebruikt door het bevoegd gezag. Informatie over deze stof kunt u opvragen via de helpdesk van de website Risico's van stoffen (https://rvs.rivm.nl/vragen-enof-opmerkingen).

Let op!

Geprint op: 25-6-2024 om: 21:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
CMR volgens CLP
2,3-epoxypropyl-trimethylammoniumchloride
(3033-77-0)
Specifieke naam CMR 2,3-epoxypropyltrimethylammoniumchloride ...procent, glycidyltrimethylammoniumchloride ...procent
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR Categorie 2 volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR-stoffen SZW
2,3-epoxypropyl-trimethylammoniumchloride
(3033-77-0)
Specifieke naam op SZW-lijst 2,3-epoxypropyltrimethylammoniumchloride
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2024-132
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2024-132
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

C&L database geraadpleegd op 28 maart 2024

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.