HEPTAFLUORPROPAAN | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 4/16/2021 om: 7:02 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

HEPTAFLUORPROPAAN

Stofgegevens

 
Stofnaam
HEPTAFLUORPROPAAN
Engelse naam
heptafluoropropane
CAS-nummer
2252-84-8
UN-nummer
3296
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 4/16/2021 om: 7:02 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 4/16/2021 om: 7:02 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 4/16/2021 om: 7:02 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
HEPTAFLUORPROPAAN
(2252-84-8)
UN-nummer 3296
Benaming en beschrijving 3.1.2 HEPTAFLUORPROPAAN (KOELGAS R 227)
Klasse 2.2 2
Classificatiecode 2.2 2A
Etiketten 5.2.2 2.2
Bijzondere bepalingen 3.3 662
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 120 ml
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P200
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP9
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 (M) T50
ADR tanks: Tankcode 4.3 PxBN(M)
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TA4 TT9
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (C/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV9 CV10 CV36
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 20

Voetnoten

Gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
verstikkend gas of gas dat geen bijkomend gevaar vertoont.

Let op!

Geprint op: 4/16/2021 om: 7:02 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten