3,3-(ureyleendimethyleen)bis(3,5,5-trimethylcyclohexyl)diisocyanaat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 6/2/2023 om: 3:21 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

3,3-(Ureyleendimethyleen)Bis(3,5,5-Trimethylcyclohexyl)Diisocyanaat

Stofgegevens

 
Stofnaam
3,3-(ureyleendimethyleen)bis(3,5,5-trimethylcyclohexyl)diisocyanaat
Engelse naam
3,3'-(ureylenedimethylene)bis(3,5,5-trimethylcyclohexyl) diisocyanate
CAS-nummer
55525-54-7
EG-nummer
259-695-6
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Aquo-code
NNb5iCN133TC
SIKB-id
5269
Synoniem
N,N'-bis [(5-isocyanaat- 1,3,3-trimethylcyclohexyl)methyl]-ureum
Molecuulformule
C23-H38-N4-O3
SMILES
CC1(C)CC(CC(C)(CNC(=O)NCC2(C)CC(CC(C)(C)C2)N=C=O)C1)N=C=O
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst OSPAR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ureas

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 6/2/2023 om: 3:21 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
3,3-(ureyleendimethyleen)bis(3,5,5-trimethylcyclohexyl)diisocyanaat
(55525-54-7)
Specifieke naam op ZZS 3,3-(ureyleendimethyleen)bis (3,5,5-trimethylcyclohexyl) diisocyanaat; N,N'-bis[(5-isocyanato-1,3,3-trimethylcyclohexyl)methyl]-ureum
Op ZZS lijst vanwege OSPAR OSPAR lijst van stoffen voor prioritaire actie
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
3,3-(ureyleendimethyleen)bis(3,5,5-trimethylcyclohexyl)diisocyanaat
(55525-54-7)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
OSPAR
3,3-(ureyleendimethyleen)bis(3,5,5-trimethylcyclohexyl)diisocyanaat
(55525-54-7)
Specifieke naam op OSPAR 3,3-(ureyleendimethyleen)bis (3,5,5-trimethylcyclohexyl) diisocyanaat
Laatste revisie Achtergrond document (Organiserend land) OSPAR 2001: er wordt geen achtergronddocument opgesteld
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

De identificatie van deze stof en de bijbehorende acties voor deze stof wordt uitgelegd in § 4.13 van OSPAR 2001 Summary Record. In het kort: de stof werd beoordeeld op basis van persistentie, mogelijkheid tot bioaccumulatie en toxiciteit, en scoorde op deze elementen vergelijkbaar hoog als de andere stoffen op de lijst. Volgens de laatste stand der kennis wordt deze stof niet geproduceerd of gebruikt in OSPAR landen. Om deze reden is afgesproken dat, te beginnen in 2003, waarnemers vanuit de chemische industrie iedere vijf jaar (of eerder wanneer informatie eerder beschikbaar komt) het volgende aan OSPAR rapporteren: a) of er bewijs gevonden is dat deze stof wordt geproduceerd, gebruikt of geloosd, wat deze bewijzen zijn, en welke acties werden ondernomen; b) of er verzoeken om goedkeuring van gebruik van deze stof zijn gedaan, en wat de uitkomst van deze verzoeken was.

2:

De identificatie van deze stof en de bijbehorende acties voor deze stof wordt uitgelegd in § 4.13 van OSPAR 2001 Summary Record. In het kort: de stof werd beoordeeld op basis van persistentie, mogelijkheid tot bioaccumulatie en toxiciteit, en scoorde op deze elementen vergelijkbaar hoog als de andere stoffen op de lijst. Volgens de laatste stand der kennis wordt deze stof niet geproduceerd of gebruikt in OSPAR landen. Om deze reden is afgesproken dat, te beginnen in 2003, waarnemers vanuit de chemische industrie iedere vijf jaar (of eerder wanneer informatie eerder beschikbaar komt) het volgende aan OSPAR rapporteren: a) of er bewijs gevonden is dat deze stof wordt geproduceerd, gebruikt of geloosd, wat deze bewijzen zijn, en welke acties werden ondernomen; b) of er verzoeken om goedkeuring van gebruik van deze stof zijn gedaan, en wat de uitkomst van deze verzoeken was.

Let op!

Geprint op: 6/2/2023 om: 3:21 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen (opens in a new tab)

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 3,3-(ureyleendimethyleen)bis(3,5,5-trimethylcyclohexyl)diisocyanaat
(55525-54-7)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 1,86E-03 µg/l
Milieu Sediment Sediment indicatief MTR
Milieu Grond Grond Indicatief MTR
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 0,05 µg/m3

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

61:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

178:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Voor deze stof zijn risicogrenzen voor bodem beschikbaar. Deze hebben geen officiële status als norm, maar kunnen wel worden gebruikt door het bevoegd gezag. Informatie over deze stof kunt u opvragen via de helpdesk van de website Risico's van stoffen (https://rvs.rivm.nl/vragen-enof-opmerkingen).

Let op!

Geprint op: 6/2/2023 om: 3:21 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.

Toelichtende voetnoten