diethanolamineperfluoroctaansulfonaat | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-4-2019 om: 15:06

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Diethanolamineperfluoroctaansulfonaat

Stofgegevens

 
Stofnaam
diethanolamineperfluoroctaansulfonaat
Engelse naam
diethanolamine perfluorooctane sulfonate
CAS-nummer
70225-14-8
EG-nummer
274-460-8
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst OSPAR
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
ZZS gefluoreerde koolwaterstoffen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 18-4-2019 om: 15:06

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
diethanolamineperfluoroctaansulfonaat
(70225-14-8)
Specifieke naam op ZZS diethanolamineperfluoroctaansulfonaat
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Op ZZS lijst vanwege KRW Prioritair gevaarlijke stoffen KRW lijst
Op ZZS lijst vanwege OSPAR OSPAR lijst van stoffen voor prioritaire actie
Op ZZS lijst vanwege EU-POP Verordening POP Verordening (EG) 850/2004
Datum toevoeging 2-12-2013
Stofklassen voor luchtemissies
diethanolamineperfluoroctaansulfonaat
(70225-14-8)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
OSPAR
diethanolamineperfluoroctaansulfonaat
(70225-14-8)
Specifieke naam op OSPAR perfluoroctanylsulfonaat en de zouten daarvan (PFOS)
Laatste revisie Achtergrond document (Organiserend land) 2006 (UK)
Review statement over achtergrond document 2011
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

PFOS is het zeer persistente en toxische afbraakproduct van een aantal perfluorooctanyl sulfonyl verbindingen. Verschillende uitgangsstoffen die in PFOS kunnen worden omgezet zijn geselecteerd voor de OSPAR 'List of Substances of Possible Concern'. Het achtergrond document zal deze uitgangsstoffen identificeren, en, indien nodig, zullen passende controle maatregelen worden voorgesteld. Het CAS nummer verwijst alleen naar het zuur van PFOS.

Let op!

Geprint op: 18-4-2019 om: 15:06

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 18-4-2019 om: 15:06

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-4-2019 om: 15:06

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
diethanolamineperfluoroctaansulfonaat
(70225-14-8)
Specifieke naam CMR heptadecafluoroctaan-1-sulfonzuur, perfluoroctaansulfonzuur [1], kaliumheptadecafluoroctaan-1-sulfonaat, kaliumperfluoroctaansulfonaat [2], diethanolamineperfluoroctaansulfonaat [3] , ammoniumheptadecafluoroctaansulfonaat, ammoniumperfluoroctaansulfonaat [4], lithiumheptadecafluoroctaansulfonaat, lithiumperfluoroctaansulfonaat [5]
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
diethanolamineperfluoroctaansulfonaat
(70225-14-8)
Specifieke naam op SZW-lijst diethanolamineperfluoroctaansulfonaat
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2019-38

Toelichtende voetnoten