1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorbutaan-1-sulfonyl fluoride | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 3:55 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluorbutaan-1-Sulfonyl Fluoride

Stofgegevens

 
Stofnaam
1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorbutaan-1-sulfonyl fluoride
Engelse naam
1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonyl fluoride
CAS-nummer
375-72-4
EG-nummer
206-792-6
Synoniem
1-Butanesulfonyl fluoride, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-
Molecuulformule
C4F10O2S
SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)S(=O)(=O)F
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst Potentiële ZZS
Chemische stofgroep
ZZS PFAS
perfluorbutaansulfonzuur en zijn zouten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 3:55 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Potentiële ZZS
perfluorbutaansulfonzuur en zijn zouten (PFBS) 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorbutaan-1-sulfonyl fluoride
(375-72-4)

(behoort tot perfluorbutaansulfonzuur en zijn zouten
Datum verwijdering 24-01-2020
24-01-2020
Reden verwijdering Plaatsing op ZZS-lijst
Plaatsing op ZZS-lijst
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
perfluorbutaansulfonzuur en zijn zouten (PFBS) 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorbutaan-1-sulfonyl fluoride
(375-72-4)

(behoort tot perfluorbutaansulfonzuur en zijn zouten
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1 MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder een ZZS (zie behoort tot bij stofgegevens).

1:

Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. De weergegeven stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk

2:

Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. De weergegeven stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 3:55 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 3:55 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 3:55 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten