(2Z)-1,1,1,4,4,4-hexafluorobut-2-ene Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

(2Z)-1,1,1,4,4,4-hexafluorobut-2-ene

 

Stofgegevens

CAS-nummer
692-49-9
EG-nummer
700-651-7
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
(2Z)-1,1,1,4,4,4-Hexafluorobut-2-ene
Synoniemen
1,1,1,4,4,4‐hexafluor‐2‐buteen
HFO-1336mzz-Z
Molecuulformule
C4-H2-F6
SMILES
FC(F)(F)\C=C/C(F)(F)F
Functionele stofgroep
Lijst Potentiële ZZS
Chemische stofgroep
PFAS

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
(2Z)-1,1,1,4,4,4-hexafluorobut-2-ene
(692-49-9)
pZZS wegens ROI restrictie
Datum toevoeging
20-12-2022

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid