ethenyl ester van neodecaanzuur Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 14:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ethenyl ester van neodecaanzuur

 

Stofgegevens

CAS-nummer
51000-52-3
EG-nummer
256-905-8

Engelse naam
vinyl neodecanoate
Synoniem
ethenyl ester of neodecanoic acid
Aquo-code
neoC10azetnE
SIKB-id
5251
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst OSPAR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
alifatische esters
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 14:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
ethenyl ester van neodecaanzuur
(51000-52-3)
Specifieke naam op ZZS
ethenyl ester van neodecaanzuur
Op ZZS lijst vanwege OSPAR
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
ethenyl ester van neodecaanzuur
(51000-52-3)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 2
Emissiegrenswaarde
1 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

OSPAR
ethenyl ester van neodecaanzuur
(51000-52-3)
Specifieke naam op OSPAR
ethenyl ester van neodecaanzuur
Laatste revisie Achtergrond document (Organiserend land)
2011 (UK)

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 14:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm ethenyl ester van neodecaanzuur
(51000-52-3)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR
2,27E-02 µg/m3
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost)
2,67E-02 µg/l
Milieu Sediment Sediment indicatief MTR

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 14:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid