Lineaire en vertakte perfluorcarbonzuren met de formule CnF2n+1-C(= O)OH, waarbij n = 8, 9, 10, 11, 12 of 13 (C9-C14-PFCA’s), met inbegrip van zouten daarvan en alle combinaties van deze producten. Aan C9-C14-PFCA verwante stoffen die een rechtstreeks met een ander koolstofatoom verbonden perfluorgroep met de formule CnF2n+1 hebben, waarbij n = 8, 9, 10, 11, 12 of 13, met inbegrip van de zouten en alle combinaties daarvan. Aan C9-C14-PFCA verwante stoffen die geen rechtstreeks met een ander koolstofatoom verbonden perfluorgroep met de formule CnF2n+1 hebben, waarbij n = 9, 10, 11, 12, 13 of 14, als een van de structurele elementen, met inbegrip van de zouten en alle combinaties daarvan. De volgende stoffen zijn van deze omschrijving uitgesloten: — CnF2n+1-X, waarbij X = F, Cl, of Br waarbij n = 9, 10, 11, 12, 13 of 14, met inbegrip van combinaties daarvan; — CnF2n+1-C(= O)OX' waarbij n> 13 en X' = elke groep, met inbegrip van zouten. Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 03/03/2024 om: 16:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Lineaire En Vertakte Perfluorcarbonzuren Met De Formule Cnf2n+1-C(= O)OH, Waarbij N = 8, 9, 10, 11, 12 Of 13 (C9-C14-PFCA’S), Met Inbegrip Van Zouten Daarvan En Alle Combinaties Van Deze Producten. Aan C9-C14-PFCA Verwante Stoffen Die Een Rechtstreeks Met Een Ander Koolstofatoom Verbonden Perfluorgroep Met De Formule Cnf2n+1 Hebben, Waarbij N = 8, 9, 10, 11, 12 Of 13, Met Inbegrip Van De Zouten En Alle Combinaties Daarvan. Aan C9-C14-PFCA Verwante Stoffen Die Geen Rechtstreeks Met Een Ander Koolstofatoom Verbonden Perfluorgroep Met De Formule Cnf2n+1 Hebben, Waarbij N = 9, 10, 11, 12, 13 Of 14, Als Een Van De Structurele Elementen, Met Inbegrip Van De Zouten En Alle Combinaties Daarvan. De Volgende Stoffen Zijn Van Deze Omschrijving Uitgesloten: — Cnf2n+1-X, Waarbij X = F, Cl, Of Br Waarbij N = 9, 10, 11, 12, 13 Of 14, Met Inbegrip Van Combinaties Daarvan; — Cnf2n+1-C(= O)OX' Waarbij N> 13 En X' = Elke Groep, Met Inbegrip Van Zouten.

 
Stofgegevens
Stofnaam Lineaire en vertakte perfluorcarbonzuren met de formule CnF2n+1-C(= O)OH, waarbij n = 8, 9, 10, 11, 12 of 13 (C9-C14-PFCA’s), met inbegrip van zouten daarvan en alle combinaties van deze producten. Aan C9-C14-PFCA verwante stoffen die een rechtstreeks met een ander koolstofatoom verbonden perfluorgroep met de formule CnF2n+1 hebben, waarbij n = 8, 9, 10, 11, 12 of 13, met inbegrip van de zouten en alle combinaties daarvan. Aan C9-C14-PFCA verwante stoffen die geen rechtstreeks met een ander koolstofatoom verbonden perfluorgroep met de formule CnF2n+1 hebben, waarbij n = 9, 10, 11, 12, 13 of 14, als een van de structurele elementen, met inbegrip van de zouten en alle combinaties daarvan. De volgende stoffen zijn van deze omschrijving uitgesloten: — CnF2n+1-X, waarbij X = F, Cl, of Br waarbij n = 9, 10, 11, 12, 13 of 14, met inbegrip van combinaties daarvan; — CnF2n+1-C(= O)OX' waarbij n> 13 en X' = elke groep, met inbegrip van zouten.
Stofafkorting PFCA
Engelse naam Linear and branched perfluorocarboxylic acids of the formula CnF2n +1-C(= O)OH where n = 8, 9, 10, 11, 12, or 13 (C9-C14 PFCAs), including their salts, and any combinations thereof; Any C9-C14 PFCA-related substance having a perfluoro group with the formula CnF2n +1- directly attached to another carbon atom, where n = 8, 9, 10, 11, 12, or 13, including their salts and any combinations thereof; Any C9-C14 PFCA-related substance having a perfluoro group with the formula CnF2n +1- that it is not directly attached to another carbon atom, where n = 9, 10, 11, 12, 13 or 14 as one of the structural elements, including their salts and any combinations thereof. The following substances are excluded from this designation — CnF2n +1-X, where X = F, Cl, or Br where n = 9, 10, 11, 12, 13 or 14, including any combinations thereof, — CnF2n +1-C(= O)OX' where n> 13 and X'=any group, including salts.
Functionele stofgroep Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Potentiële ZZS
Chemische stofgroep PFAS

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 03/03/2024 om: 16:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof behoort tot de PFAS-verbindingen. Deze voldoen aan de criteria voor opname op de pZZS lijst.

Let op!

Geprint op: 03/03/2024 om: 16:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 03/03/2024 om: 16:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten