Lineaire en vertakte perfluorcarbonzuren met de formule CnF2n+1-C(= O)OH, waarbij n = 8, 9, 10, 11, 12 of 13 (C9-C14-PFCA’s), met inbegrip van zouten daarvan en alle combinaties van deze producten. Aan C9-C14-PFCA verwante stoffen die een rechtstreeks met een ander koolstofatoom verbonden perfluorgroep met de formule CnF2n+1 hebben, waarbij n = 8, 9, 10, 11, 12 of 13, met inbegrip van de zouten en alle combinaties daarvan. Aan C9-C14-PFCA verwante stoffen die geen rechtstreeks met een ander koolstofatoom verbonden perfluorgroep met de formule CnF2n+1 hebben, waarbij n = 9, 10, 11, 12, 13 of 14, als een van de structurele elementen, met inbegrip van de zouten en alle combinaties daarvan. De volgende stoffen zijn van deze omschrijving uitgesloten: — CnF2n+1-X, waarbij X = F, Cl, of Br waarbij n = 9, 10, 11, 12, 13 of 14, met inbegrip van combinaties daarvan; — CnF2n+1-C(= O)OX' waarbij n> 13 en X' = elke groep, met inbegrip van zouten. Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 3/31/2023 om: 8:20 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Lineaire En Vertakte Perfluorcarbonzuren Met De Formule Cnf2n+1-C(= O)OH, Waarbij N = 8, 9, 10, 11, 12 Of 13 (C9-C14-PFCA’S), Met Inbegrip Van Zouten Daarvan En Alle Combinaties Van Deze Producten. Aan C9-C14-PFCA Verwante Stoffen Die Een Rechtstreeks Met Een Ander Koolstofatoom Verbonden Perfluorgroep Met De Formule Cnf2n+1 Hebben, Waarbij N = 8, 9, 10, 11, 12 Of 13, Met Inbegrip Van De Zouten En Alle Combinaties Daarvan. Aan C9-C14-PFCA Verwante Stoffen Die Geen Rechtstreeks Met Een Ander Koolstofatoom Verbonden Perfluorgroep Met De Formule Cnf2n+1 Hebben, Waarbij N = 9, 10, 11, 12, 13 Of 14, Als Een Van De Structurele Elementen, Met Inbegrip Van De Zouten En Alle Combinaties Daarvan. De Volgende Stoffen Zijn Van Deze Omschrijving Uitgesloten: — Cnf2n+1-X, Waarbij X = F, Cl, Of Br Waarbij N = 9, 10, 11, 12, 13 Of 14, Met Inbegrip Van Combinaties Daarvan; — Cnf2n+1-C(= O)OX' Waarbij N> 13 En X' = Elke Groep, Met Inbegrip Van Zouten.

Stofgegevens

 
Stofnaam
Lineaire en vertakte perfluorcarbonzuren met de formule CnF2n+1-C(= O)OH, waarbij n = 8, 9, 10, 11, 12 of 13 (C9-C14-PFCA’s), met inbegrip van zouten daarvan en alle combinaties van deze producten. Aan C9-C14-PFCA verwante stoffen die een rechtstreeks met een ander koolstofatoom verbonden perfluorgroep met de formule CnF2n+1 hebben, waarbij n = 8, 9, 10, 11, 12 of 13, met inbegrip van de zouten en alle combinaties daarvan. Aan C9-C14-PFCA verwante stoffen die geen rechtstreeks met een ander koolstofatoom verbonden perfluorgroep met de formule CnF2n+1 hebben, waarbij n = 9, 10, 11, 12, 13 of 14, als een van de structurele elementen, met inbegrip van de zouten en alle combinaties daarvan. De volgende stoffen zijn van deze omschrijving uitgesloten: — CnF2n+1-X, waarbij X = F, Cl, of Br waarbij n = 9, 10, 11, 12, 13 of 14, met inbegrip van combinaties daarvan; — CnF2n+1-C(= O)OX' waarbij n> 13 en X' = elke groep, met inbegrip van zouten.
Stofafkorting
PFCA
Engelse naam
Linear and branched perfluorocarboxylic acids of the formula CnF2n +1-C(= O)OH where n = 8, 9, 10, 11, 12, or 13 (C9-C14 PFCAs), including their salts, and any combinations thereof; Any C9-C14 PFCA-related substance having a perfluoro group with the formula CnF2n +1- directly attached to another carbon atom, where n = 8, 9, 10, 11, 12, or 13, including their salts and any combinations thereof; Any C9-C14 PFCA-related substance having a perfluoro group with the formula CnF2n +1- that it is not directly attached to another carbon atom, where n = 9, 10, 11, 12, 13 or 14 as one of the structural elements, including their salts and any combinations thereof. The following substances are excluded from this designation — CnF2n +1-X, where X = F, Cl, or Br where n = 9, 10, 11, 12, 13 or 14, including any combinations thereof, — CnF2n +1-C(= O)OX' where n> 13 and X'=any group, including salts.
Functionele stofgroep
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Potentiële ZZS
Chemische stofgroep
PFAS

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 3/31/2023 om: 8:20 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof behoort tot de PFAS-verbindingen. Deze voldoen aan de criteria voor opname op de pZZS lijst.

Let op!

Geprint op: 3/31/2023 om: 8:20 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 3/31/2023 om: 8:20 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.

Toelichtende voetnoten