2-Bromopropane-d7 Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:23

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2-Bromopropane-d7

 

Stofgegevens

CAS-nummer
39091-63-9
EG-nummer
686-145-6

Engelse naam
2-Bromopropane-d7
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:23

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:23

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:23

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
2-Bromopropane-d7
(39091-63-9)
Specifieke naam ECHA
2-Bromopropane-d7
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid