benzeen-1,2,4-tricarbonzuur-1,2-anhydride | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 3:09 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Benzeen-1,2,4-Tricarbonzuur-1,2-Anhydride

Stofgegevens

 
Stofnaam
benzeen-1,2,4-tricarbonzuur-1,2-anhydride
Stofafkorting
TMA
Engelse naam
benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2 anhydride
CAS-nummer
552-30-7
EG-nummer
209-008-0
Synoniem
trimellietzuuranhydride
trimellitic anhydride
1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, cyclic 1,2-anhydride
1,3-dioxo-2-benzofuran-5-carboxylic acid
Molecuulformule
C9H4O5
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van benzeen-1,2,4-tricarbonzuur-1,2-anhydride
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst Potentiële ZZS
Chemische stofgroep
organische zuren
aromatische koolwaterstoffen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 3:09 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Potentiële ZZS
benzeen-1,2,4-tricarbonzuur-1,2-anhydride (TMA)
(552-30-7)
Datum verwijdering 24-4-2018
Reden verwijdering Plaatsing op ZZS-lijst
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
benzeen-1,2,4-tricarbonzuur-1,2-anhydride (TMA)
(552-30-7)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. De weergegeven stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 3:09 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 3:09 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 3:09 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten