benzeen-1,2,4-tricarbonzuur-1,2-anhydride Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 1/29/2023 om: 7:07 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Benzeen-1,2,4-Tricarbonzuur-1,2-Anhydride

Stofgegevens

 
Stofnaam
benzeen-1,2,4-tricarbonzuur-1,2-anhydride
Stofafkorting
TMA
Engelse naam
benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2 anhydride
CAS-nummer
552-30-7
EG-nummer
209-008-0
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Synoniem
trimellietzuuranhydride
trimellitic anhydride
1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, cyclic 1,2-anhydride
1,3-dioxo-2-benzofuran-5-carboxylic acid
Molecuulformule
C9-H4-O5
SMILES
OC(=O)C1=CC=C2C(=O)OC(=O)C2=C1
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst Potentiële ZZS - VERWIJDERD VAN LIJST
Chemische stofgroep
organische zuren
aromatische koolwaterstoffen
Emissiegegevens ZZS-Navigator (opens in a new tab)
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 1/29/2023 om: 7:07 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Potentiële ZZS
benzeen-1,2,4-tricarbonzuur-1,2-anhydride - VERWIJDERD VAN LIJST (TMA)
(552-30-7)
Datum verwijdering 24-4-2018
Reden verwijdering Plaatsing op ZZS-lijst
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
benzeen-1,2,4-tricarbonzuur-1,2-anhydride (TMA)
(552-30-7)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 1/29/2023 om: 7:07 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 1/29/2023 om: 7:07 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.

Toelichtende voetnoten