lithiumheptadecafluoroctaansulfonaat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:11

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

lithiumheptadecafluoroctaansulfonaat

 

Stofgegevens

CAS-nummer
29457-72-5
EG-nummer
249-644-6

Engelse naam
lithium heptadecafluorooctanesulfonate
Synoniem
lithiumperfluoroctaansulfonaat
Molecuulformule
C8-F17-Li-O3-S
SMILES
[Li+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst OSPAR
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroepen
ZZS PFAS
PFAS
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:11

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
(1763-23-1)
lithiumheptadecafluoroctaansulfonaat
(29457-72-5)

(behoort tot perfluoroctaansulfonzuur)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

KRW prioritaire stoffen
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
(1763-23-1)
Specifieke naam op KRW
perfluoroctaansulfonzuur en zijn derivaten (PFOS)
Geplaatst als

OSPAR

OSPAR
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
(1763-23-1)
lithiumheptadecafluoroctaansulfonaat
(29457-72-5)

(behoort tot perfluoroctaansulfonzuur)
Specifieke naam op OSPAR
perfluoroctanylsulfonaat en de zouten daarvan (PFOS)
perfluoroctanylsulfonaat en de zouten daarvan (PFOS)
Laatste revisie Achtergrond document (Organiserend land)
2006 (UK)
2006 (UK)
Review statement over achtergrond document
2011
2011

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
(1763-23-1)
lithiumheptadecafluoroctaansulfonaat
(29457-72-5)

(behoort tot perfluoroctaansulfonzuur)
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 28, 29 en 30
Specifieke naam in POP verordening
Perfluoroctaansulfonzuur en derivaten daarvan (PFOS) C8F17SO2X (X = OH, metaalzout (O-M +), halogenide, amide en andere derivaten inclusief polymeren)
Verbod, vrijstelling en/of beperking volgens

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:11

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
(1763-23-1)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal)
6,5E-04 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal)
36 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal)
1,3E-04 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren MAC-MKN (totaal)
7,2 µg/l
Milieu Biota Landoppervlaktewateren Biota wettelijk MKN
9,1 µg/kg

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:11

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
(1763-23-1)
lithiumheptadecafluoroctaansulfonaat
(29457-72-5)

(behoort tot perfluoroctaansulfonzuur)
Specifieke naam CMR
heptadecafluoroctaan-1-sulfonzuur, perfluoroctaansulfonzuur [1], kaliumheptadecafluoroctaan-1-sulfonaat, kaliumperfluoroctaansulfonaat [2], diethanolamineperfluoroctaansulfonaat [3] , ammoniumheptadecafluoroctaansulfonaat, ammoniumperfluoroctaansulfonaat [4], lithiumheptadecafluoroctaansulfonaat, lithiumperfluoroctaansulfonaat [5]
heptadecafluoroctaan-1-sulfonzuur, perfluoroctaansulfonzuur [1], kaliumheptadecafluoroctaan-1-sulfonaat, kaliumperfluoroctaansulfonaat [2], diethanolamineperfluoroctaansulfonaat [3] , ammoniumheptadecafluoroctaansulfonaat, ammoniumperfluoroctaansulfonaat [4], lithiumheptadecafluoroctaansulfonaat, lithiumperfluoroctaansulfonaat [5]
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens
CMR Categorie 2 volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
(1763-23-1)
lithiumheptadecafluoroctaansulfonaat
(29457-72-5)

(behoort tot perfluoroctaansulfonzuur)
Specifieke naam op SZW-lijst
perfluoroctaansulfonzuur
lithiumoperfluoroctaansulfonaat
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
lithiumheptadecafluoroctaansulfonaat
(29457-72-5)

(behoort tot perfluoroctaansulfonzuur)
Specifieke naam ECHA
Lithium heptadecafluorooctanesulphonate
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid