dimethylsulfaat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

dimethylsulfaat

 

Stofgegevens

CAS-nummer
77-78-1
EG-nummer
201-058-1
UN-nummer
1595
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Stofafkorting
DMST
Engelse naam
dimethyl sulphate
Synoniem
DMS
Aquo-code
DC1ySO4
SIKB-id
3575
Molecuulformule
C2-H6-O4-S
SMILES
COS(=O)(=O)OC
Functionele stofgroepen
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst ADR
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
dimethylsulfaat (DMST)
(77-78-1)
Specifieke naam op ZZS
dimethylsulfaat
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Op ZZS lijst vanwege REACH SVHC
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
dimethylsulfaat (DMST)
(77-78-1)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 2
Emissiegrenswaarde
1 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm dimethylsulfaat (DMST)
(77-78-1)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR
1,83E-03 µg/m3
Milieu Sediment Sediment indicatief MTR
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min
0,18 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min
0,88 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min
44 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min
0,18 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min
0,88 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min
30 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur
0,18 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur
0,88 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur
24 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Carcinogenic risk potency (CRP) 1 uur
10 mg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
dimethylsulfaat (DMST)
(77-78-1)
Specifieke naam CMR
dimethylsulfaat
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens
CMR Categorie 2 volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
dimethylsulfaat (DMST)
(77-78-1)
Specifieke naam op SZW-lijst
dimethylsulfaat
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
dimethylsulfaat (DMST)
(77-78-1)
Specifieke naam ECHA
Dimethyl sulphate
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
dimethylsulfaat (DMST)
(77-78-1)
UN-nummer 1595
Benaming en beschrijving 3.1.2 DIMETHYLSULFAAT
Klasse 2.2 6.1
Classificatiecode 2.2 TC1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
Etiketten 5.2.2 6.1+8
Bijzondere bepalingen 3.3 354
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P602
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP8 MP17
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T20
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L10CH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TE21 TU14 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (C/D)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV1 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S14
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 668

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
dimethylsulfaat (DMST)
(77-78-1)
UN-nummer 1595
Benaming en beschrijving 3.1.2 DIMETHYLSULFAAT
GEVI-code 668
Stofindeling weg en spoor LT1
Stofindeling water LNR

Voetnoten