3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorhexeen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorhexeen

 

Stofgegevens

CAS-nummer
19430-93-4
EG-nummer
243-053-7
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexene
Synoniemen
1H,1H,2H-nonafluorohex-1-ene
3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluoro-1-hexene
3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohex-1-ene
3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexene
Capstone 42 (PFBE)
comonomeer C (FEP)
Molecuulformule
C6-H3-F9
SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C=C
Functionele stofgroep
Lijst Potentiële ZZS
Chemische stofgroep
PFAS

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorhexeen
(19430-93-4)
pZZS wegens ROI restrictie
Datum toevoeging
20-12-2022

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid