3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorhexeen | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/20/2020 om: 9:06 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorhexeen

Stofgegevens

 
Stofnaam
3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorhexeen
Engelse naam
3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexene
CAS-nummer
19430-93-4
EG-nummer
243-053-7
Synoniem
1H,1H,2H-nonafluorohex-1-ene
3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluoro-1-hexene
3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohex-1-ene
3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexene
Capstone 42 (PFBE)
comonomeer C (FEP)
Molecuulformule
C6H3F9
Functionele stofgroep
Lijst RIVM stofadviezen

Let op!

Geprint op: 10/20/2020 om: 9:06 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Het bevoegd gezag kan dit stofadvies opvragen via de helpdesk van deze website.

Let op!

Geprint op: 10/20/2020 om: 9:06 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/20/2020 om: 9:06 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/20/2020 om: 9:06 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten