ETHYLEENOXIDE EN PROPYLEENOXIDE, MENGSEL | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:15 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ETHYLEENOXIDE EN PROPYLEENOXIDE, MENGSEL

Stofgegevens

 
Stofnaam
ETHYLEENOXIDE EN PROPYLEENOXIDE, MENGSEL
UN-nummer
2983
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:15 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:15 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:15 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
ETHYLEENOXIDE EN PROPYLEENOXIDE, MENGSEL
UN-nummer 2983
Benaming en beschrijving 3.1.2 ETHYLEENOXIDE EN PROPYLEENOXIDE, MENGSEL met ten hoogste 30 procent ethyleenoxide
Klasse 2.2 3
Classificatiecode 2.2 FT1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
Etiketten 5.2.2 3+6.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP7 MP17
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T14
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2 TP7
ADR tanks: Tankcode 4.3 L10CH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE21 TU14 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (C/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S22
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 336

Voetnoten

Brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
Lucht moet met behulp van stikstof of met andere middelen uit de dampruimte worden verwijderd.
zeer brandbare vloeistof, giftig.

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:15 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten